Lees meer over mediator Sylvia

Mediation maakt de wereld klein beetje mooier!

Mediation is een prachtig vak. Conflicten oplossen door mensen de mogelijkheid te bieden om écht naar elkaar te luisteren, hun échte belangen op tafel te leggen en samen de beste oplossing te vinden.

Mediation is toekomstgericht: hoe gaan jullie verder in de toekomst? Wat heb je van de ander nodig om verder te kunnen? Wat kun jij die ander bieden om aan zijn of haar belangen tegemoet te komen?

Bij Arbeidsconflicten kan mediation de weg zijn om weer samen verder te kunnen, of op een goede manier afscheid van elkaar te kunnen nemen.

Bij Echtscheidingsmediation staat het belang van de kinderen voorop. In het Ouderschapsplan en het Echtscheidingsconvenant leggen jullie vast hoe jullie na de scheiding de rol van ouder gaan invullen en hoe ieder van jullie weer een eigen toekomst kan opbouwen.

Ook bij de verdeling van de erfenis kan mediation uitkomst bieden. Het verdelen van een nalatenschap kan oude familiepatronen naar boven brengen, en zo een symbolische (af)rekening worden van het verleden.
Niet zelden leidt de verdeling van een erfenis tot een breuk. Mediation haalt de angel uit het conflict, waardoor er hernieuwde familierelaties ontstaan, die close kunnen zijn, of juist meer op afstand maar in elk geval in harmonie.

Door mijn jarenlange ervaring in verschillende maatschappelijke functies kan ik mensen snel en goed (door)zien waardoor het in slechts een paar gesprekken duidelijk wordt waar het écht om gaat.

Sylvia Cox Mediation
  • - Brede ervaring in conflictbemiddeling
  • - Authentieke betrokkenheid
  • - Snel tot de kern van het conflict komen
  • - Betrouwbaar
  • Werkwijze: lees verder

Sylvia is gespecialiseerd in

Arbeidsmediation
Echtscheidingsmediation
Familiemediation

Neem contact op

Terug naar overzicht