20-02-2018

Bekende mediators

Soms lijkt het of mediation een relatief nieuwe manier van conflictoplossing is. Het tegendeel is gelukkig waar. Mediation wordt al meer dan 3000 jaar als methode van conflictoplossing gebruikt. Hieronder vind je vier bekende mediators uit de geschiedenis.

Confucius

Confucius (551 v.C. - 479 v.C.) vond dat de beste manier om een conflict op te lossen was door te overtuigen en te argumenteren. Gebruik van macht, druk of omkoping vond hij verre van effectief. Hij stelde als uitgangspunt dat de natuurlijke harmonie tussen mensen niet verstoord moet worden. Vrede en begrip voor elkaar staan centraal in zijn manier van conflicten oplossen . In boeddhistische samenlevingen wordt het oplossen van conflicten door compromissen sowieso als beter gezien. Waarschijnlijk zijn er duizenden mediators geweest in de tijd van Confucius en gelukkig is er nog steeds een voorkeur voor mediation in het moderne China.

Nelson mandela mediator

Nelson Mandela

Nelson Mandela is vast een van de eerste personen die door je hoofd schieten als je aan bekende bemiddelaars denkt. Mandela wordt alom geroemd om zijn geduld, tact en pragmatische insteek. Zijn pragmatische insteek blijkt doordat hij niet alleen probeerde te onderhandelen of alleen geweld gebruikte. Hij gebruikte beide methoden naast elkaar om zo de onderhandeling evenwichtig te houden en te voorkomen dat een partij de overhand zou krijgen. Hij deed concessies maar niet in wat het allerbelangrijkste voor hem is.

Tony Blair

Het is mogelijk juist niet de eerste persoon waar je aan denkt bij bekende mediators, maar toch verdient hij een plekje in deze lijst. Toen hij in 1997 verkozen werd als premier van Groot-Brittannië maakte hij van het vredesoverleg in Noord-Ierland zijn topprioriteit. Eeuwenlang was Noord-Ierland verdeeld door tussen de protestanten en de katholieken. Tijdens het proces gaf hij ook aandacht aan kleine pijnpunten. Zo ontdekte hij dat de wachttorens die het Britse leger gebruikte een doorn in het oog van de Republikeinen waren. Daarom onderzocht hij alle locaties van deze torens en gebruikte het afbreken ervan in de onderhandelingen. Zo vond hij steeds punten die voor de ene partij niet heel erg waren om op te geven en voor de andere partij erg gewaardeerd werden. Stap voor stap bracht hij op deze wijze beide partijen dichter bij elkaar.

Tony blair mediator

Gandhi

Het beste voorbeeld van dienend leiderschap is Mahatma Gandhi. Zijn motivatie kwam niet uit de wil om controle over anderen uit te oefen. In tegendeel, zijn motivatie vond hij door mensen te helpen hun eigenwaarde te herkennen. In tegenstelling tot Mandela was hij volledig gekant tegen geweld en probeerde hij zijn hele carrière het leven van mensen te verbeteren, zonder gebruik te maken van geweld. In zijn campagne om India onafhankelijk van Groot-Brittannië te maken wierp hij zichzelf op als voorbeeld en gaf zo de mensen hoop en zicht op een betere toekomst. Dit deed hij onder andere door het organiseren van geweldloze demonstraties. Een mediator op zijn eigen manier.

Gandhi:

"I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary - the evil it does is permanent."


Service