08-03-2019

Blue Sky Mediators Voorjaars-event 2019

Op 4 april vindt het Blue Sky Mediators Voorjaarsevent 2019 plaats. We zijn verheugd dat we ook deze keer weer een event hebben kunnen samenstellen dat versterking van zowel kennis als vaardigheden in zich heeft. Daarbij gaan we onder meer leren van expertise en ervaringen op ons gebied binnen andere disciplines.

Integriteit: vriend of vijand in mediation?
Onvoorspelbaar. Integriteitskwesties komen onaangekondigd op. Als mediator moet je snel kunnen reageren en handelen.

Do’s & Don’ts. Wat moet je wél of juist niet doen als er integriteitsvragen opkomen? Hoe ga je om met dilemma’s op dit gebied?

In de workshop ‘Integriteit: uitdagingen in het mediationproces’ helpt Liesbeth Feikema je om goed voorbereid te zijn op integriteitsvragen en dilemma’s. Je krijgt je concrete handvatten die je meteen kunt toepassen. Naast luisteren en leren pak je de koe bij de horens en ga je met integriteitsvragen oefenen met de aangeboden tools.

Leren van fouten: (Tucht)rechtspraak Mediators: Do’s & Don'ts
Waar gaat het soms mis in de praktijk van mediators? En wat kun je daarvan leren?

Aai Schaberg vertaalt uitspraken van de Tuchtcommissie en het College van Beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators naar praktische handvatten voor jouw eigen handelen. Ook belangrijke uitspraken van andere instanties, zoals de Hoge Raad, komen aan bod.

Tips voor de praktijk. In de MfN Gedragsregels speelt integriteit een hoofdrol. Niet gek dus dat het juist daar fout kan gaan. Over dit en andere onderwerpen krijg je in de workshop praktische tips, waar je als mediator direct baat bij hebt in je dagelijkse werk.
 
Geïnteresseerd? Meld je meteen aan door een mail te sturen aan info@blueskymediators.nl (aanmelden kan tot 26 maart). Wij hopen je te mogen verwelkomen op ons event! Alle MfN- en ADR-registermediators zijn van harte welkom. De kosten voor het gehele Blue Sky Mediators Voorjaarsevent 2019 zijn slechts € 125,00. Blue Sky Mediators krijgen hierop bovendien een korting van € 50,00. (Bedragen zijn inclusief btw.) Na aanmelding krijg je een bevestiging van deelname en een factuur voor de bijbehorende kosten.

Mfn logo

Deelname aan het Blue Sky Mediators Voorjaarsevent 2019 wordt door Mediatorsfederatie Nederland gewaardeerd met 4 PE-punten in categorie 1a en door ADR met 4 CPD-punten. 

Liesbeth Feikema

Dr. Liesbeth Feikema heeft o.a. trainingen en workshops op het gebied van integriteit ontwikkeld voor en gegeven bij Shell. Ze is gepromoveerd aan de faculteit Filosofie en Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, op een proefschrift over corruptie en belangenverstrengeling. Liesbeth is onder meer opgeleid als mediator en werkt als onderzoeker, procesbegeleider, coach en trainer. In die laatste hoedanigheid is zij verbonden aan bureau RANDSTAD-MTC Mediation-Training-Coaching in Den Haag.

Liesbeth feikema %282%29

Aai schaberg

Aai Schaberg

Aai Schaberg is onder meer zelfstandig advocaat, MfN-registermediator en redactielid van het Tijdschrift Conflicthantering. In die uitgave bespreekt hij in de vaste rubriek ‘Tuchtrechtspraak’ uitspraken van de Tuchtcommissie en het College van Beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Over dat onderwerp geeft hij ook regelmatig presentaties en workshops.

Locatie: Kasteel Montfoort

Kasteel Montfoort in het Utrechtse Montfoort, werd in 1163 door bisschop Godefried van Rhenen gebouwd ter verdediging van het Sticht tegen het graafschap Holland. Het kasteel is in het rampjaar 1672 binnengevallen door Franse troepen van Lodewijk XIV, opgeblazen en niet meer opgebouwd. Wat overgebleven is, is de fraaie toegangspoort met twee zware ronde torens. Deze geeft toegang tot het binnenplein van de ommuurde voorburcht. Het zalencentrum in het oude poortgebouw biedt een unieke ambiance. Kasteel Montfoort is goed bereikbaar met voldoende parkeergelegenheid.

5b8f363b99b13edacba2158e %c2%a9 marina kemp   bruidspaar   kim   ramon 221