26-03-2019

Mediator kan je verhaal heretiketteren

Een etiket heretiketteren? Waar gaat dit over? lees verder.

Op doosjes of potjes staat een etiket zodat wij kunnen zien wat de inhoud van het doosje of potje is. Als er koffie op staat, zit er koffie in. Toch? Tenzij wij zelf op een potje een etiket plakken. Plakken we altijd hetzelfde óp het potje dan dat er ín het potje zit? Dat kan, maar dat gebeurt niet altijd!

Ieder mens plakt zijn eigen etiket op gebeurtenissen, ervaringen, mensen etc.. We interpreteren gedrag van mensen aan de hand van onze eigen leefomgeving, en zeker ook vanuit onze ervaringen. Dit is inherent aan ons “mens-zijn”. Ook deze blog kan voor sommigen waardeloos zijn waarbij een ander inspiratie krijgt. (laat maar horen via de website)

Een etiket heretiketteren! Waarom zou je dat doen? Wat betekent dit? Is dat nodig?
In de tv-serie de “luizenmoeder” hoorde ik dat gezegd werd dat “Stoeien gelijk is aan vechten! “Stoeien” heeft voor mij een leuke en verbindende betekenis. Dat doe je -in mijn beleving- met je kinderen, je partner of vrienden. Vechten is -voor mij- van een heel ander kaliber. Hiermee wil ik zeker het programma niet “aanvallen” (ook weer zo’n bijzonder woord) want ik geniet erg van de serie. In een situatie waarin het “vechten” een onderdeel is, zal ik snel afhaken. Op het moment dat ik over een stoeipartij hoor, zal ik gaan glimlachen. Hierdoor kan ik iets anders horen dan dat er gezegd wordt.
Overal waar mensen contact met elkaar hebben, kan het voorkomen dat er onbegrip of wrijving ontstaat. Soms haal je je schouders op en soms zul je de persoon ontwijken. Ongemerkt kunnen bepaalde opmerkingen een eigen leven gaan leiden omdat in het verleden hier -bewust of onbewust- een etiket op is geplakt.

Afbeelding1

De communicatieladder laat heel inzichtelijk zien op welke onderdelen het mis kan gaan. Je kunt iets zeggen wat anders wordt opgevat. Als je iets begrijpt, ben je nog niet altijd akkoord. Wordt begrepen wat is gehoord? (zie foto).

Als mediator of conflictcoach kan ik dat geen wat gezegd wordt “heretiketteren”: Met andere woorden ik vat soms samen waarbij ik het het onderwerp in een ander denkkader of met een andere emotie opnieuw weergeef. Soms kan dat verwarring brengen maar ook het besef ontstaan dat er ook opties zijn om anders over een situatie te denken.
Opnieuw het bestaande etiket herschrijven. Immers: Hóe je kijkt, maakt wát je ziet.