11-02-2017

Hè? Wat!? Mediator, Mediation?

Onbekend maakt onbemind. Sta mij toe je kennis te laten maken met iets waarvan wij vinden dat het extreem ondergewaardeerd wordt. Ja, je leest het goed. Extreem ondergewaardeerd.

Met oog op de titel van dit stuk is het natuurlijk makkelijk te achterhalen waar we je kennis mee willen laten maken.….. Mediation.

Een “Life changing insight” zou je het kunnen noemen.

Natuurlijk zijn we zelf helemaal lyrisch over mediation. We hebben gezien wat het voor je kan doen, hoe het werkt, wat de resultaten zijn.

Wat is mediation?
Met mediation kun je een conflict oplossen. Bij conflicten kun je een advocaat inhuren. Die gaat voor je strijden om je gelijk te halen. In de praktijk blijkt dit vrijwel nooit tot een gunstige oplossing te leiden. Beide deelnemers verliezen.

Bij mediation ga je het gesprek aan. De koe bij de horens vatten. De mediator is getraind om mensen die niet meer met elkaar kunnen of willen praten, weer tot een gesprek te laten komen. De mediator begeleidt je naar een communicatie, waarbij je in staat bent om samen een oplossing te bedenken die voor beide deelnemers gunstig is.

Dit staat in groot contrast met het proces via een advocaat.
• Geen jarenlange procedures, maar binnen een paar weken een aantal gesprekken en dan de oplossing op papier zetten.
• Geen extreme kosten, maar een te behappen kostenpost die in verhouding ligt tot het conflict. Werkelijk een fractie van de kosten van procederen.
• Geen verharding en verlies van je relatie, maar een nieuwe basis om samen verder te gaan of met een goed gevoel en gemoedsrust afscheid van elkaar nemen.

Niet voor de poes.

Mediation is een intensief proces. De basis van het conflict moet boven tafel komen. Hier zijn een aantal zaken belangrijk om te kunnen slagen binnen het mediationproces.
1. Een mediation wordt gestart op basis van vrijwilligheid. Beide deelnemers kiezen bewust voor mediation. Als de keuze is gemaakt en de mediation start, wordt er een volledige commitment gevraagd van de deelnemers. Het is zeker niet vrijblijvend. De deelnemers dienen actief een bijdrage te leveren aan het verkennen van oplossingen.
2. Alles dat besproken wordt binnen de mediation gesprekken is vertrouwelijk. Je tekent voor geheimhouding. Hiermee wordt een basis gecreëerd om open en eerlijk te communiceren, zonder remmingen. Alleen dan ben je in staat om gezamenlijk een oplossing te vinden.
3. De mediator is neutraal. Hij of zij zal geen partij kiezen. De mediator zorgt voor het in goede banen leiden van de communicatie, het opheffen van verschil in machtspositie en de juiste vragen stellen om de kern van het conflict te achterhalen.

Alternatieve conflicthantering
Bemiddeling bij conflicten is de uitgelezen manier om tot een oplossing te komen. Dit zou de eerste optie moeten zijn voor conflicthantering. Laten we het proces van procederen met advocaten en de rechtsgang tot het alternatief bestempelen. Pas als je er met mediation niet uit komt, schakel je een advocaat in.

Dit zorgt voor een soepelere, snellere en goedkopere manier van conflicten oplossen, meer begrip voor elkaar, verbeterde relaties en minder verharding van de maatschappij als geheel.

Wil je meer weten? Kijk dan op onze pagina met extra uitleg over mediation

Direct hulp nodig van mediator?
Bel ons en stel vrijblijvend je vraag
Bel 040 - 22 66 535


Service