04-10-2018

Kijken en Zien kan verschillend zijn!

Hóe je kijkt, maakt wát je ziet. Deze tekst heb ik 10 jaar geleden gehoord tijdens een studiedag Begeleidingskunde. Het credo kwam bij mij in eerste instantie niet zo binnen, het kwartje viel wat later op de dag. Het is een tekst die ik nog steeds dagelijks gebruik en beleef.

Hóe je kijkt, kan voor iedereen anders zijn: Vanuit ieders eigen achtergrond, perspectief, denken, werken en ga zo maar door. Je kunt ieder onderwerp gebruiken om mee te oefenen: Denk bijvoorbeeld aan een houten stoel. Hoe kijk je daarnaar en wat zie je? Iemand die de hele dag heeft gestaan, zal de stoel zien als een heerlijke zitplaats. Een houtbewerker ziet de houtstructuur en wijze hoe de stoel is gemaakt. De kunstenaar ziet misschien een mooi of minder mooi voorwerp. Iemand die een boek bovenuit de boekenkast wil hebben, vindt het een handige trap. Een kind kan de houten stoel bij zijn spel betrekken. Allemaal van een andere kant bekeken.

Hóe kijk je en wát zie je door jouw manier van kijken. Niet alleen met objecten, maar ook met discussies, visies, werksituaties, gedachtes enzovoort.

Empathie 02

Conflicten kunnen ontstaan doordat mensen op verschillende wijze over een bepaalde situatie denken. Enige tijd geleden is een ruzie ontstaan vanuit het 'niets'. Tijdens een overleg heeft Frederique* gezegd dat Marina* zo’n 'zakelijke' benadering had bij een bepaald project. Marina liet niets merken maar was inwendig erg boos en eigenlijk ook teleurgesteld. Zij wilde na het overleg direct weg en heeft Frederique vanaf dat moment vermeden en dat terwijl ze daarvoor zo goed met elkaar overweg konden. Na een aantal weken en een aantal irritaties verder kwamen zij bij mij in gesprek aan tafel. Bovengenoemd voorval werd op tafel gelegd. Om een lang verhaal kort te maken: Frederique had de zakelijke benadering als compliment bedoeld. Zij was zelf iemand die veel woorden nodig had om haar verhaal te doen en haar punt te maken. Marina wilde daarentegen wilde juist zo aardig en warm overkomen en het “zakelijke” ver achter zich laten en was door de opmerking nogal geschokt. (*namen zijn fictief.)

Een mediator moet altijd onafhankelijk en neutraal zijn? Jazeker, waarbij het wel belangrijk is dat iedere mediator een andere benadering kan hebben zodat de mediation ook anders kan uitpakken. Ook mediators hebben een eigen wijze van kijken én zien.
Immers de Evaluatieve- wijze (direct en inhoudelijk) is een geheel andere dan de Faciliterende- (oplossingsgerichte) of de Narratieve- (aandacht voor de verhalen die mensen vertellen) of Transformatieve -(constructieve verandering van het conflict)

De HOE kan verbinden en de WAT kan inzicht geven.

Nog steeds vind ik het fascinerend dat ik in werk en privé (andere) vragen kan stellen om te ervaren hóe anderen ergens naar kijken en wát zij daardoor zien. Hierdoor krijg ik ook nieuwe inzichten waar ik zelf verder mee kan gaan. Een uitnodiging aan iedereen dit credo eens uit te proberen en je te laten verrassen over wat je allemaal krijgt te zien of dit nu als mediator of op andere wijze is.

Met warme groet, Jules & Co.

Voor meer informatie of vragen kun je bellen of mailen naar Julia Gerlach: www.julesenco.com.

Julia Gerlach is zowel Mediator als Begeleidingsdeskundige (registers ADR, LVSC en HBDI) en aangesloten bij Blue Sky Mediators.