27-01-2020

Mediation Assistant: de online-echtscheidingstool

Wat is het?
Mediation Assistant is dé echtscheidingssoftware, toegespitst op het gebruik door scheidingsprofessionals om iedere scheiding op een zo prettig mogelijke wijze tot stand te brengen. Het resultaat is zowel een correct echtscheidingsconvenant als een gewenst ouderschapsplan, op maat voorbereid voor het indienen door een advocaat bij de rechtbank. Het systeem is volkomen veilig en voldoet aan alle AVG-normen. Mediation Assistent is de administratieve en ondersteunende tool waarbij de mediator zich kan bezighouden met zijn specialisme: aandacht geven aan ‘de mens’ tijdens de mediation. De software is samengesteld door de ervaringen en domeinkennis van ervaringsdeskundigen te combineren in een gebruiksvriendelijk systeem met een logische opbouw. Mediation Assistent biedt gepersonaliseerde sjablonen en is te koppelen aan andere software voor een optimale afwikkeling van de echtscheiding.

Hoe werkt het?
Het principe ‘Inzicht, Overzicht en Uitzicht’ vormt de basis van Mediation Assistent. Inzicht wordt verkregen door stapsgewijs alle aanwezige vermogensbestanddelen en inkomensgegevens in te voeren in het systeem. Dit betreft de activa, passiva en inkomens. De klant kan eigenhandig een groot deel van de gegevens ingeven die door de software verwerkt worden. Ook documenten die van belang zijn kunnen ze zelf scannen en uploaden. Deze data staan dan meteen op de juiste plaats in het convenant of ouderschapsplan. Samen met de mediator worden alle gegevens zorgvuldig en eenmalig ingevuld. Het gevolg is een overzicht over alles wat de partijen hebben. Daarmee kunnen zij met elkaar in overleg en gefundeerde beslissingen nemen over een verdeling van hun vermogen en/of schulden, alsmede over de verdeling van hun toekomstig inkomen. De mediator houdt de regie in handen, begeleidt de voortgang van het echtscheidingsproces en geeft de deelnemers inzicht in meerdere gewenste scenario’s en consequenties van gemaakte keuzes. Daarmee krijgen zij een reëel uitzicht over hun situatie na de scheiding.

Waarom werkt het?
Echtscheiding is een emotioneel proces. Bij aanvang ontstaan onzekerheid en veel vragen die door de mediation moeten leiden tot hoop, oplossingsgerichte antwoorden en tenslotte opluchting. Iedere mediator heeft hiervoor een eigen werkwijze met een unieke inbreng. Mediation Assistant ondersteunt de mediator met kennis en inhoud waarbij de deelnemers in de mediation hun eigen persoonlijke en inhoudelijke gegevens praktisch kunnen inbrengen en de mediator zich kan voorbereiden op de mediationgesprekken. Inzicht in de situatie leidt in de regel tot meer rust en zekerheid, tot eenvoudigere overeenstemming over de voorgestelde afspraken. Het systeem is gestandaardiseerd maar de mediator kan naar wens eigen teksten inbrengen zodat hij zijn specifieke unieke propositie behoudt. Mediation Assistant zorgt voor een duidelijke structuur en de administratieve werkzaamheden zijn beperkt. Voor de mediator levert dat tijdwinst op en daardoor een kostenbesparing voor de klanten. Alle details en variabelen worden overzichtelijk gerangschikt en zijn juridisch verantwoord. De mediator blijft uiteraard verantwoordelijk voor het mediationproces, maar heeft aan Mediation Assistant een perfect hulpmiddel.

Waar verkrijgbaar?
Voor meer informatie: www.mediationassistant.nl