Iedere oplossing begint bij het snappen!

Mediation als je uit elkaar gaat

Beëindiging geregistreerd partnerschap of huwelijk met een mediator van Blue Sky

Je wilt je geregistreerd partnerschap of huwelijk beëindigen. Het liefst zo snel mogelijk en vooral niet te duur. Je wilt ook dat de afspraken die gemaakt worden duurzaam zijn en jullie beiden de mogelijkheid bieden om een nieuw leven op te bouwen, zonder terug te blijven komen op het verleden.

Je kunt dan besluiten om samen met je partner een scheidingsmediator of scheidingsbemiddelaar met specialisatie Familiemediator in te schakelen. Deze mediator of bemiddelaar hoeft geen advocaat te zijn (dat kan wel) en hij begeleidt de onderhandelingen. Een mediator is neutraal, hij begeleidt jullie bij het maken van afspraken. Een mediator zorgt er eigenlijk voor dat de brandjes die tijdens het regelen van een scheiding bijna altijd ontstaan, direct worden geblust. Steeds vaker kiezen mensen daarom voor mediation van een Blue Sky mediator als ze uit elkaar willen gaan

Een scheiding is een heftige gebeurtenis. Emoties spelen dan ook een grote rol in het echtscheidingsproces. Tijdens het eerste gesprek met een echtscheidingsmediator wordt aandacht besteed aan jouw emoties en beleving. Een aantal zaken zal bespreekbaar gemaakt moeten worden, voordat gesproken kan worden over de zakelijke afwikkeling van de scheiding. De scheidingsmediator helpt jullie op een deskundige en onpartijdige manier door deze emotionele achtbaan. Met de hulp van de scheidingsmediator kom je tot relatieve emotionele rust, zodat je aandacht kunt besteden aan de zakelijk kant van de echtscheiding.

De mate van je emoties bepaalt hoe lang de scheidingsmediator hier aandacht aan besteedt. Als je meer tijd nodig hebt, dan krijg je die tijd ook. Hebben jullie minder tijd nodig om hier aandacht aan te besteden, dan kan snel overgegaan worden tot de zakelijke kant van de scheiding.

Lees verder over scheidingsbemiddeling:

Uit elkaar bij huwelijk >>

Uit elkaar bij geregistreerd partnerschap >>

Samenwonen en uit elkaar >>

Mediation bij uit elkaar gaan met minderjarige kinderen >>

Voordelen uit elkaar gaan met een Blue Sky mediator >>

<< Ga terug naar Mediation als je uit elkaar gaat

Sta je op het punt om uit elkaar te gaan en wil je graag meer weten? Bekijk hier welke MfN-en ADR- registermediators van Blue Sky zijn gespecialiseerd in scheidingsbemiddeling.

Blue Sky Mediation Methodieken

Niet ieder conflict is hetzelfde en dit geldt zeker ook voor de cliënten van MfN- en ADR-registermediators. Er zijn verschillende manieren waarop een mediator de partijen kan begeleiden en bemiddelen in een conflict. Door de juiste methodiek gebruiken bij een bepaald conflict kunnen de cliënten optimaal begeleid worden. Zo komen de cliënten en hun conflict tot hun recht en is de kans op een succesvolle mediation groter.
Blue Sky Mediators maken onder andere gebruik van de onderstaande methodieken:

Mediation methodieken:

Faciliterende Mediation

Transformatieve Mediation

Evaluatieve Mediation (zgn. Pendelbemiddeling)

Klik op de betreffende methodieken voor meer informatie.

Voorafgaand aan iedere mediation vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens deze intake legt de mediator uit op welke manier hij de mediation begeleidt.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met jou en de andere deelnemer aan de mediation op zoek naar een oplossing voor een ontstaan probleem of ruzie. Dit probleem kan op vele vlakken liggen: een bestuurlijke kwestie tussen de gemeente en een bewoner, een erfrechtkwestie, een conflict in het aandeelhouderschap van een bedrijf, een arbeidsconflict, een conflict met een zakelijke relatie, de opvolging binnen een onderneming of persoonlijke conflicten zoals een echtscheiding. Vaak kan door het inschakelen van een onafhankelijke en professionele bemiddelaar de oplossing voor een probleem dichter bij zijn dan voor mogelijk wordt gehouden. Een mediator zal de belangen van beide deelnemers behartigen om samen te komen tot een uitkomst die voor iedere betrokkene aanvaardbaar is.

Stel zelf je vraag aan Blue Sky mediators: