Mediation in de gezondheidszorg

Gezondheid is een groot goed. Daarom mogen we ons in Nederland ook gelukkig prijzen met de hoogwaardige zorg die de gezondheidszorg ons iedere dag weer biedt. De cultuur van deze zorg kent een grote mate van autonomie en de professionals voelen een grote verantwoordelijkheid voor de cliënten. Gezondheidszorg en gevoelens van de zorgvrager liggen in het verlengde van elkaar, zorgverleners zelf moeten hiermee goed om kunnen gaan. De dagelijkse werkdruk is vaak hoog, mede gevoed door de toenemende regelgeving en de bezuinigingen die zorginstellingen nopen verantwoorde beslissingen te nemen. Mensen die in. De zorg werken ervaren hun werk als zwaar, ervaren onderbezettting en fysieke en emotionele belasting, hekelen onregelmatig werk en contracten, vinden moeilijke contacten met leidinggevenden en collega’s en de administratieve taken leiden tot bureaucratie.

Belangen van maatschappen en instellingen staan dan wel eens haaks op de persoonlijke belangen. Binnen dit spanningsveld ontstaan helaas vaak veel spanningen en conflicten. Ook op andere gebieden ontstaan conflicten in de zorg. Bijvoorbeeld wanneer patiënten ontevreden zijn over de zorg kunnen de emoties hoog oplopen terwijl het werken in de zog juist als mooi ervaren wordt en voldoening zou moeten geven. De optelsom van deze praktijksituaties heeft een sluipende negatieve invloed op ontwikkelingen en op bestaande uitvoeringspraktijken. Ze kunnen werkprocessen ernstig verstoren en vormen daarmee een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg. Goede communicatie is dan essentieel, zeker waar intensief samengewerkt wordt zoals in ziekenhuizen, groepspraktijken, therapeutica en spreekuurcentra wordt intensief samengewerkt. Bij onvoldoende communicatie ontstaan ziekteverzuim, ondoelmatigheid in de zorg, onvrede of zelfs beëindiging van samenwerkingsrelaties met alle schadelijke gevolgen van dien.

De gezondheidszorg is tegelijkertijd waardevol en kwetsbaar. Conflicten ontstaan op verschillende niveaus: tussen specialisten onderling, tussen maatschappen en de ziekenhuizen waarbinnen ze werken, tussen teams binnen gezondheidsorganisaties, tussen weknemer en werkgever, tussen medicus en cliënten en in contacten met organisaties als overheden, instellingen en zorgverzekeraars. Deze verstoorde balans moet op korte termijn weer hersteld worden en daarvoor is gezondheidsmediation een goede weg naar een oplossing.

Blue Sky Mediators weten raad

Blue Sky Mediators zijn bemiddelaars die ruime ervaring hebben in het omgaan met conflicten binnen de zorg. Door hun kennis van de medische omgeving hebben ze de skills om conflicten terug te voeren op persoonlijke gevoeligheden die zich vervolgens vertalen in concrete, tastbare problemen. De betrokkenen kunnen zelf deze neutraliserende stap vaak niet meer zetten. Een Blue Sky Mediator bemiddelt op vertrouwelijke en neutrale manier bij potentiële geschillen tussen medische professionals op alle niveaus. Cliënten hebben bijzondere aandacht nodig en zij hebben bijzondere rechten. Soms is er hulp nodig om die aandacht en zorg te krijgen. Blue Sky Mediators helpen op door gezondheidsmediation zowel instellingen, zorgaanbieders, cliënten en beroepsorganisaties zodat iedereen weer kan doen waar ze goed in zijn, het bieden van goede zorg.

Kies je mediator die gespecialiseerd is in gezondheidszorg

Margriet Maris

Je hoeft je niet te verstoppen, ben jezelf
Meer


Gerben Welling

Alleen ga je snel, maar samen kom je verder
Meer