Banner17

Mediation burenruzie

Altijd vervelend en dagelijks terugkomend, conflicten in de directe woonomgeving. Burengeschillen over een erfscheiding, geluidsoverlast of een conflict met de woningbouwvereniging. Maar ook milieu-gerelateerde probleemgevallen met complexe regelgeving valt onder omgevingsproblematiek. Soms kan met een goed en gestructureerd gesprek net dat beetje begrip voor elkaar opgebracht worden zodat er geen geld verslindende juridische procedures worden opgestart. Variƫrend van eenvoudige geschillen die snel opgelost kunnen worden tot procesmatige sturing en technisch inhoudelijk advies, al of niet in samenwerking met andere gespecialiseerde bureaus. Mediation biedt hiervoor goede oplossingen waarbij de belangen van alle belanghebbenden meegenomen worden in de zoektocht naar een afsprakenprogramma. Zeker wanneer het initiatief bij u ligt, wekt u vertrouwen bij andere betrokken partijen, een van de pijlers van een succesvolle mediation.

Direct hulp nodig?
Bel ons en stel vrijblijvend je vraag
Bel 040 - 22 66 535

Blue Sky Mediators: professionals in omgevingsmediation

Blue Sky Mediators zijn bemiddelaars die ruime ervaring hebben in het omgaan met omgevingsfactoren. Door hun kennis van omgevingsregels hebben ze de skills om zowel de publieke zaak als de belangen van burgers onderling te behartigen. Een Blue Sky Mediator bemiddelt op vertrouwelijke en neutrale manier bij potentiƫle geschillen tussen burgers.

Direct hulp nodig?
Laat ons jou terugbellen
Maak een belafspraak

Voordelen van mediation bij burenruzie

Mediation biedt vele voordelen in vergelijking met rechtspraak. De belangrijkste is vaak dat de relaties ondanks het geschil intact blijft. Prettige bijkomstigheid is dat een juridische procedure kostbaarder is dan een mediationtraject, de partijen delen doorgaans de mediationkosten. Omdat er samen naar een oplossing wordt gezocht, is die vaak werkbaar en realistisch voor partijen, de rechter legt immers nagenoeg altijd een eenzijdige beslissing op. Door het informele karakter lopen de overlegsituaties vaak wat soepeler en het gehele proces gaat sneller. De mediator zal zorgen voor een oplossingsgericht klimaat waarbij de oplossing voor beide partijen toekomstgericht is. Het gehele traject verloopt op basis van vertrouwen en vrijwilligheid met duidelijke de uitgangspunten die door beide partijen gerespecteerd worden. Uw onenigheden worden sneller opgelost door middel van een klein aantal mediation sessies. Er zijn op deze manier geen langdurige, kostbare en zenuwslopende juridische procedures nodig. Het doel is om de problemen samen op te lossen, zodat u in goed overleg uit elkaar gaat en dat u beiden met vertrouwen de toekomst tegemoetziet.