Banner10

Mediation in het onderwijs

Wanneer er een organisatie is waar veel personen met verschillende karakters en leeftijden moeten samenwerken is het wel het onderwijs. Een samenkomst van leerkrachten, leerlingen, ouders, directies, medezeggenschapsraden en facilitaire diensten. Onvermijdelijk is het dat hierbij conflicten ontstaan. Een conflict in het leerkrachtenteam, pestgedrag bij leerlingen, ouders die regelmatig klagen, een leerkracht is het niet eens met de manier waarop ze door de directeur werd terecht gewezen, een leerkracht vindt dat een collega zich niet voldoende inspant. Als een conflict op een goede manier wordt aangepakt, kan het leiden tot een hechter team en leert het leerlingen heel wat sociale competenties bij. Maar als conflicten te groot worden, kunnen ze het hele schoolklimaat aantasten en verpesten. Soms is de situatie al zo ver ge√ęscaleerd dat u er samen niet meer uitkomt. Dan is het goed om voor mediation te kiezen.

Direct hulp nodig?
Bel ons en stel vrijblijvend je vraag
Bel 040 - 22 66 535

Conflicten zijn gemakkelijk aan te pakken in een vroeg stadium

Mediation is een mogelijkheid bij conflicten tussen: werkgever en werknemer, ouders van leerlingen en de leraar, een medezeggenschapsorgaan en het bestuur van de school, medewerkers van een school onderling. Typisch voor conflicten is dat ze gemakkelijk aan te pakken zijn in een vroeg stadium. Gebeurt dat niet, dan hebben de meeste conflicten de neiging om te escaleren. De gevolgen zijn dan steeds moeilijker te overzien en de conflicten kunnen een school ontwrichten. Er komt meer ontevredenheid, de eenheid in het team gaat verloren, de communicatie verslechtert en de inzet en effectiviteit gaan zienderogen achteruit. In een team of op een school met veel conflicten ligt het ziekteverzuim aanzienlijk boven het gemiddelde.

Waarom mediation in het onderwijs?

Mediation is een vertrouwelijk gesprek onder professionele leiding van een neutrale en onafhankelijke mediator. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem. Als u kiest voor mediation, wordt van u en van de andere partij actieve medewerking verwacht om het proces goed te laten verlopen. De betrokken partijen gaan het gesprek vrijwillig aan en onderschrijven het vertrouwelijke karakter. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst waarin alle afspraken door beide partijen gerespecteerd worden. Kernwoorden hierbij zijn vertrouwen en vrijwilligheid. Vrijwilligheid, partijen kunnen elkaar niet dwingen om mee te werken. Maar ook is geheimhouding tijdens en na de mediation een voorwaarde voor een goed verloop van een traject. Onderwijs mediation biedt oplossingen op het moment dat een klacht is ingediend maar ook als er nog geen formele klacht of geschil is ingediend. U kunt dan tot een oplossing voor uw conflict komen met behulp van een mediator en zo een formele procedure voorkomen.

Direct hulp nodig?
Laat ons jou terugbellen
Maak een belafspraak

Dit mag u van Blue Sky Mediators verwachten

Blue Sky Mediators zijn bemiddelaars die ruime ervaring hebben in het omgaan met conflicten binnen het onderwijs. Door hun kennis van het onderwijswerkveld kunnen de mediators hun specialiteit inzetten om te komen tot een oplossing waaraan een zorgvuldig traject aan vooraf is gegaan. Een methode waar mediators gebruik van maken is peer mediation waarbij de hele onderwijsgemeenschap wordt getraind in conflictvaardigheden. Blue Sky Mediators zijn ook getraind in het omgaan met conflicten van jongvolwassenen op hoge scholen en het omgaan met ruzies op verschillende niveaus. Vaak met het doel voor ogen dat de gekozen aanpak zodanig in het schoolbeleid opgenomen worden dat het werkt en blijft werken. De mediators zijn gespecialiseerd in de verschillende conflicten in het onderwijsveld. Ook conflicten tussen werkgever en werknemer.