23-12-2022

Brief arbeidsconflict werknemer en werknemers

Heb je een situatie, ofwel een oplopend arbeidsconflict met een werknemer komen jullie er samen niet uit? Dit komt vaker voor dan je denkt. Doe een beroep op een arbeidsmediator voor bemiddeling. Een arbeidsmediator is hier gespecialiseerd in. Nodig je werknemer schriftelijk uit om samen hier uit te komen door middel van arbeidsmediation. Je kan dit doen door een aangetekende brief te sturen met daarin het volgende.

Uitnodiging werknemer arbeidsmeditation

Voorbeeld uitnodiging

Beste [Naam werknemer] ,

We hebben helaas een arbeidsconflict waar we om de een of andere reden niet uitkomen. De afgelopen maanden hebben we geprobeerd om dit op te lossen, maar onze verstoorde arbeidsrelatie lijkt alleen maar slechter te worden.

Omdat we er geen goede oplossing voor kunnen vinden, denk ik dat het het beste is om een arbeidsmediator of -bemiddelaar in te schakelen. Zij zullen met ons samenwerken om eerlijk en constructief naar de situatie te kijken en samen naar oplossingen te zoeken.

Ik hoop dat we met de hulp van een bemiddelaar tot een oplossing kunnen komen waar iedereen mee akkoord kan gaan. Laten we samen proberen om dit conflict te overwinnen. Je bent uitgenodigd om deze meditation bij te wonen op [datum] om [tijd]. Lokatie: [Adres]

Met vriendelijke groet,
[Naam]
[Functie]
[Bedrijf]

Uitnodiging werknemers arbeidsmeditation

Voorbeeld uitnodiging

Beste werknemers,

Onze recente besprekingen met betrekking tot het aanbrengen van veranderingen in onze bedrijfsvoering hebben geleid tot een arbeidsconflict tussen ons en jullie. We realiseren ons dat er verschillende meningen bestaan over de manier waarop we dingen doen, maar toch stellen we voor om de situatie te verbeteren door te investeren in duurzame veranderingen.

We begrijpen dat de veranderingen die we voorstellen niet altijd even eenvoudig zijn om te accepteren, maar we willen jullie er toch op attenderen dat het in ieders belang is om mee te werkenaan het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Als jullie een verstoorde arbeidsrelatie willen voorkomen, raden we aan om gebruik te maken van arbeidsbemiddeling en/of een mediator in te schakelen om de situatie op te lossen.

We hopen dat jullie begrip hebben voor onze positie en dat jullie bereid zijn om samen met ons te werken aan een duurzame oplossing.

Met vriendelijke groet,
[Naam]
[Functie]
[Bedrijf]

Direct hulp nodig met het schrijven van een brief?
Bel ons en stel vrijblijvend je vraag
Bel 040 - 22 66 535


Service