Banner3

Arbeidsconflict oplossen? Kies een Blue Sky Arbeidsmediator

Het is van alle tijden. Waar gewerkt wordt vallen spaanders en waar mensen met elkaar samen moeten werken kunnen een arbeidsconflict en een verstoorde arbeidsrelatie ontstaan. Een slechte werksfeer, onderlinge ruzies, pesterijen en niet meer samen kunnen werken zijn praktijkvoorbeelden die vaak leiden tot onwerkbare situaties en een arbeidsgeschil. De goede bedoelingen en energie die er door de betrokkenen in gestoken worden ten spijt, een afdoende oplossing wordt niet gevonden voor het arbeidsconflict. De ongunstige gevolgen voor zowel werkgever als werknemer vertalen zich in langdurig ziekteverzuim en hoe langer de afwezigheid voortduurt, des te moeilijker wordt het naar het bedrijf terug te keren en te gaan werken, wederom naar een nog immer gespannen sfeer. Nog maar te zwijgen over de doorlopende kosten en capaciteitsverlies op de werkvloer.

Direct hulp nodig?
Bel ons en stel vrijblijvend je vraag
Bel 040 - 22 66 535

Arbeidsconflict oplossen met een arbeidsmediator

Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing waarbij je samen met jouw werkgever, onder begeleiding van een onafhankelijke arbeidsmediator, het arbeidsconflict oplost. Een arbeidsmediator velt geen inhoudelijk oordeel over het arbeidsconflict, maar begeleidt de betrokkenen in het zoeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. De bemiddeling bestaat vaak uit een aantal gesprekken waarin werknemer samen met de werkgever tot de kern van het probleem proberen door te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Kernwoorden zijn vertrouwen en vrijwilligheid.

Wat kan een Blue Sky arbeidsmediator met arbeidsmediation voor jou betekenen?

De Blue Sky Mediators hebben ruime ervaring in arbeidsmediation bij arbeidsconflicten. Zij werken in volstrekte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid, vellen geen oordeel maar begeleiden partijen bij het zoeken naar een gezamenlijke oplossing, hebben juridische kennis op arbeidsrechtelijk en psychologisch gebied, en bemiddelen niet alleen in conflicten tussen werkgever en werknemer, maar ook tussen directie en bestuur en medezeggenschapsorgaan of tussen collega’s onderling.
De voordelen van arbeidsmediation in vergelijking met een juridische procedure zijn: snelheid in afwikkeling, aanzienlijk lagere kosten, de mogelijkheid van eigen inspraak en door het informele karakter wordt de arbeidsmediation afgesloten binnen vaak redelijke verstandhoudingen.

Direct hulp nodig?
Laat ons jou terugbellen
Maak een belafspraak

Banner15