Arbeidsconflict oplossen? Kies een Blue Sky Arbeidsmediator

Het is van alle tijden. Waar gewerkt wordt vallen spaanders en waar mensen met elkaar samen moeten werken kunnen arbeidsconflicten en een verstoorde arbeidsrelatie ontstaan. Een slechte werksfeer, onderlinge ruzies, pesterijen en niet meer samen kunnen werken zijn praktijkvoorbeelden die vaak leiden tot onwerkbare situaties en een arbeidsgeschil. De goede bedoelingen en energie die er door de betrokkenen in gestoken worden ten spijt, een afdoende oplossing wordt niet gevonden. De ongunstige gevolgen voor zowel werkgever als werknemer vertalen zich in langdurig ziekteverzuim en hoe langer de afwezigheid voortduurt, des te moeilijker wordt het naar het bedrijf terug te keren en te gaan werken, wederom naar een nog immer gespannen sfeer. Nog maar te zwijgen over de doorlopende kosten en capaciteitsverlies op de werkvloer.

Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing waarbij u samen met uw werkgever, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het arbeidsconflict oplost. Een arbeidsmediator velt geen inhoudelijk oordeel over het arbeidsconflict, maar begeleidt de betrokkenen in het zoeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. De bemiddeling bestaat vaak uit een aantal gesprekken waarin werknemer samen met de werkgever tot de kern van het probleem proberen door te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Kernwoorden zijn vertrouwen en vrijwilligheid.

Wat kan een arbeidsmediator van Blue Sky voor u betekenen?

De Blue Sky Mediators hebben ruime ervaring in arbeidsmediation bij arbeidsconflicten. Zij werken in volstrekte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid, vellen geen oordeel maar begeleiden partijen bij het zoeken naar een gezamenlijke oplossing, hebben juridische kennis op arbeidsrechtelijk en psychologisch gebied, en bemiddelen niet alleen in conflicten tussen werkgever en werknemer, maar ook tussen directie en bestuur en medezeggenschapsorgaan of tussen collega’s onderling.

De voordelen van mediation in vergelijking met een juridische procedure zijn: snelheid in afwikkeling, aanzienlijk lagere kosten, de mogelijkheid van eigen inspraak en door het informele karakter wordt de arbeidsmediation afgesloten binnen veelal redelijke verstandhoudingen.

Anne Marie Baud

Op weg naar rust en helderheid
Meer


Margriet Maris

Je hoeft je niet te verstoppen, ben jezelf
Meer


Arletta de Bis Hulleman

Niemand is iemand zonder iemand, samen sterk
Meer


Jeroen Ketelaars

Liever één Mediator, dan twee vechtende advocaten!
Meer


Marjolijn Jakobs-Hiemstra

Make you both feel good
Meer


Anne Marie Weijers

On Speaking Terms
Meer


Maaike Grauwmeijer

Alles met als doel dat partijen weer verder kunnen
Meer


Marc de Rooy

Respect voor ieders belang!
Meer


Jo Augustin

Ga samen met mij het gesprek aan
Meer


Geert van der Horst

“Het proces is belangrijk, maar de uitkomst telt”
Meer


Gerben Welling

Alleen ga je snel, maar samen kom je verder
Meer


Karoly Blom - Aardoom

Laten we samen de eerste stap zetten!
Meer