15-07-2018

De emoties in een scheidingsmediation

In een scheidingsmediation spelen emoties een niet te vermijden rol. Tussen de scheidingsmelder en de ontvanger zit een vorm van emotionele ongelijkheid. De persoon die de (scheidings)melding heeft gedaan gaat naar of zit reeds in een proces van loslaten. Het besluit is daar, de melder van de scheiding heeft reeds jaren geworsteld met zijn besluit en ziet zichzelf op weg naar een nieuwe toekomst. Degene die de (scheidings)melding ontvangt heeft het over het algemeen niet aan zien komen.
Emotioneel kan deze persoon als verstijft staan. Je merkt dat ieder op zo’n moment zijn eigen invalhoeken meeneemt naar de besprekingen.

Soms kan dit verschil in emotie en beleving leiden tot heftige discussie en verwijten naar elkaar.

Je ziet hierin terug het patroon van (niet-)communiceren dat reeds door de jaren heen in het huwelijk is ingesleten en naar alle waarschijnlijkheid ook de scheiding heeft veroorzaakt. Aan tafel van de scheidingsmediator, daar waar ruimte is om (op een voor ieder respectvolle wijze) alles met elkaar te delen valt in deze gevallen een zekere schaamte weg om zich in te houden. Het gevolg is dat de (werkelijke) communicatie stokt. Partijen kiezen stelling.

Tussen de partijen is op zo’n moment geen ruimte meer voor wat in het Engels zo mooi heet : “Can we agree to disagree.” Vertaald: Kunnen we het eens zijn dat we het oneens zijn. Een adempauze kan helpen zodat partijen de ruimte krijgen elkaars argumenten te laten bezinken en te overdenken. Regelmatig plan ik op zo’n moment een caucus in. Ik spreek ieder afzonderlijk voor we de volgende afspraak samen weer oppakken.

Na de pauze (en een eventuele caucus) merk ik dat partijen in een andere setting weer aan tafel kunnen komen. Partijen hebben de bereidheid gevonden naar elkaar te luisteren en daar waar nodig te kunnen onderhandelen. Wat we in ons vak zo mooi noemen naar een win-win situatie toe werken.

In mijn scheidingsmediations mag een ieder een time-out aanvragen. Een korte “rokerspauze” of adempauze of indien het even niet meer lukt mogen we ook stoppen en een nieuwe afspraak inplannen. Het proces van de emoties in een mediation heeft ook zijn tijd en ruimte nodig.

Direct hulp nodig van een scheidingsmediator?
Bel ons en stel vrijblijvend je vraag
Bel 040 - 22 66 535