05-05-2017

En wat is daarop uw antwoord?

“Jullie zijn voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand verschenen, om, in tegenwoordigheid van ons allen te verklaren dat je bereid bent je aan de wettelijke verplichtingen te houden. Ik verzoek de aanstaande echtgenoten op te staan, elkaar de rechterhand te geven en mijn vraag te beantwoorden: Verklaart u ‘bladiebladiebla’ aan te nemen tot uw wettige echtgenote/echtgenoot en belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen, die door de Wet aan de huwelijkse staat worden verbonden? Wat is daarop uw antwoord?”

Tsja, wat is daarop uw antwoord? Wéét u eigenlijk wel waarop u antwoord geeft?

Geregistreerd partnerschap

Als je in Nederland tot een tijdje terug trouwde (of een geregistreerd partnerschap aanging) is het ‘door de Wet aan de huwelijkse staat verbonden’ dat je zonder extra handeling dat huwelijk aangaat in gemeenschap van goederen. In grote lijn houdt gemeenschap van goederen in dat alles wat je hebt op het moment van trouwen gemeenschappelijk wordt, zowel de baten als de lasten, zowel de goederen als de schulden. Dus ook de erfenis van je tante, opa, zus … als dat niet door die persoon toentertijd in een testament is gezet. Ook is alles wat er tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap bijkomt of afgaat, gemeenschappelijk. Met een kleine uitzondering voor zogeheten ‘verknochte’ zaken en bepaalde pensioenrechten.
Wij waren daar in Nederland best bijzonder in. Er zijn namelijk maar een paar landen in de wereld die er net zo romantisch (of is het christelijk?) over denken.

Juridisch gesproken is het huwelijk een contract. Daar komt verder weinig romantiek bij kijken. Sterker nog, het huwelijk (zonder huwelijkse voorwaarden) is in het Burgerlijk Wetboek het meest verregaande contract dat een mens kan sluiten; geen enkel ander contract komt in onze wetten voor dat zulke extreme financiële gevolgen kent.

Daarmee is echter niet gezegd dat trouwen in gemeenschap van goederen (zonder huwelijkse voorwaarden) onverstandig is. Je hoort mij niet zeggen dat ik vóór of tegen huwelijkse voorwaarden ben. Maar waar ik wél voor ben, is gedegen voorlichting! En wat blijkt … bij navraag blijkt dat aanstaande gehuwden of aanstaande geregistreerde partners niet eens meer vooraf naar de gemeente hoeven te gaan. Dit kan sinds 2016 allemaal digitaal. Dus dan is mijn vraag … wie en waar vertelt de aanstaanden van de risico’s die ze lopen? Door welke instantie en wanneer worden de tortelduifjes de kleine lettertjes van hun contract toegelicht? Als we een behandeling in het ziekenhuis ondergaan worden alle risico’s tot en met de komma uitgelegd. En toch gaan er meer huwelijken kapot dan dat er operaties misgaan. Waarom wordt ons bij dit contract niet precies verteld waarvoor we tekenen? En wie kan ik aansprakelijk stellen als ik aan de tafel bij mediator of advocaat er achter kom dat die studieschuld van hem ook door mij moet worden betaald?

  1. En vandaar dat ik ook heel blij ben met de stap die de regering onlangs definitief maakte: in maart 2017 keurde de 1e Kamer een voorstel om de wet te wijzigen goed. Vanaf dit moment trouwen mensen in Nederland zonder aanpassingen, automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Mensen hoeven dan niet op te draaien voor voorhuwelijkse financiële avonturen van hun geliefden. En mochten jullie wel willen kiezen voor volledige gemeenschap van goederen, dan kan dat ook. Maar wel goed overwogen.

Nee, ik ben niet voor of tegen gemeenschap van goederen. Maar ik ben wel voor duidelijke informatie vooraf, want dat zorgt voor duidelijke verwachtingen. En daardoor dus voor minder verrassingen aan de mediationtafel. Minder verrassingen, minder frustraties, minder vechtscheidingen. Klinkt misschien wat kort door de bocht, maar ik ga er voor!