05-05-2017

Uit elkaar & ouderschapsplan: kan ik rechtsbijstand krijgen?

Uit elkaar gaan kost geld. Denk alleen maar aan de boedelverdeling, een andere woonruimte, eventueel de verkoop van de woning en in het geval van een echtscheiding de advocaat- en griffiekosten (minimaal!).

Gelukkig is voor een flink aantal mensen de Raad van Rechtsbijstand een financiële uitkomst. Daar hoef je dus niet apart voor verzekerd te zijn, maar deze bijstand geldt voor alle personen met een inkomen onder de 37.300 euro (peiljaar 2015 / inkomen per persoon) en een eigen vermogen dat niet boven de belastinggrens komt (25.000 euro). Als zowel je inkomen als je vermogen onder deze grens liggen, kun je in aanmerking komen voor een toevoeging. De overheid betaalt dan mee aan de kosten van de advocaat of (geregistreerde) familiemediator.

Wat betaal je dan zelf?
Je betaalt zelf enkel een vaste eigen bijdrage van € 53,- tot € 105,- per persoon (exclusief extra kosten zoals griffierecht). De rest wordt betaald door de Raad van Rechtsbijstand aan de scheiding mediator. En voor die bijdrage begeleidt en regelt de mediator verder alles … van gesprekken over waarom en hoe, tot het opstellen van een ouderschapsplan, convenant en alimentatieberekening en het indienen via advocaat bij de Rechtbank en inschrijving bij de Gemeente. Bij RelatieZaak plannen we zelfs nog een evaluatiemoment een (half) jaar na afronding. Kleine wijzigingen (bijvoorbeeld verandering inkomen = invloed op alimentatiebedrag) kunnen dan samen met onze mediator worden aangepast. Maar ook hoe de communicatie nu verloopt een aantal maanden na de daadwerkelijke scheiding, is een onderwerp dat veelal in dit nagesprek wordt besproken.

Hetgaatsnellerdanjedenkt

Dat klinkt (naar omstandigheden) goed, maar … kom ik in aanmerking?
Vaak al sneller dan je denkt! Voor Raad van Rechtsbijstand zaken wordt normaal gesproken naar het verzamelinkomen gekeken. Maar een uitzondering voor uit elkaar gaan wordt gemaakt voor echtscheidingszaken en beëindiging samenwoning: daarbij wordt het inkomen van je partner buiten beschouwing gelaten. En zo wordt bijvoorbeeld ook niet uitgegaan van je feitelijke inkomen, maar van je fiscale inkomen. Dat is meestal lager i.v.m. aftrekposten zoals hypotheekrente en alimentatie voor kinderen of ex-partner uit een eerder huwelijk.
Onze geregistreerde mediator kan de toevoeging voor je aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.