24-05-2018

Pensioen en echtscheiding

Als mediator bespreek je bij een echtscheiding uiteraard ook de verdeling van de pensioenaanspraken. Vaak wordt de standaard verdeling gevolgd. Je kunt echter ook kiezen voor conversie, niet te verdelen of een ander verdeelpercentage. Uit onderzoek blijkt dat er helaas weinig aandacht wordt geschonken aan het verdelen van de pensioenaanspraken. Afgelopen jaar en dit jaar is er in de politiek veel gesproken over pensioen en echtscheiding. In het algemeen blijkt dat er meer inzicht gegeven moet worden in de bedragen en dat de bekendheid moet worden verbeterd. Verder gaat men onderzoeken of conversie de standaard verdeling moet worden. Zorg daarom dat je je onderscheidt en besteedt uitgebreid aandacht aan de verdeling van de pensioenaanspraken.

Om de verdeling van de pensioenaanspraken inzichtelijk en bespreekbaar te maken kun je bij Pensioen-Solutions een doorrekening opvragen. Op basis van de pensioengegevens vanuit www.mijnpensioenoverzicht.nl maken we een rapport waarin verevening en conversie worden berekend (inclusief benoeming van de voor- en nadelen). Daarnaast worden verevening en conversie met elkaar vergeleken zodat je klant een onderbouwde keuze kan maken.

Vorig jaar (juni 2017) is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) in de Tweede Kamer tussentijds geëvalueerd. Uit deze evaluatie zijn de volgende knelpunten naar voren gekomen:


  • Afwijkingen van de standaard 50-50 verdeling vinden, buiten het afzien van verevening, nauwelijks plaats.

  • Bij 36 procent van de gescheiden vrouwen is niet bekend dat voor het pensioen iets geregeld moest worden.

  • De bekendheid met de wet bij zowel burgers als scheidingsprofessionals kan beter.

  • Nu de AOW-leeftijd niet meer standaard 65 jaar is, kan een leeftijdsverschil tussen ex-partners bij scheiding problematischer worden.

  • Het is belangrijk dat ex-partners inzicht hebben in de verevende bedragen, zodat er op grond van een totaalbeeld een financiële planning gemaakt kan worden.

Dit jaar is in januari is de definitieve Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) gepubliceerd. Hierbij de gesignaleerde aandachtspunten:

  • In de huidige systematiek van de Wvps moet de vereveningsgerechtigde en/of de vereveningsplichtige het recht op uitbetaling actief regelen bij de betrokken pensioenuitvoerder(s).

  • In de evaluatie is onderzocht of verevening als standaard manier van verdelen nog wel past bij de hedendaagse maatschappij, waarbij wat pensioen betreft inzicht in en handelingsperspectief bij de financiële situatie steeds relevanter wordt. Een alternatieve standaard zou conversie kunnen zijn.

  • Het bijzonder partnerpensioen wordt op grond van de Pensioenwet berekend over de huwelijkse én de voorhuwelijkse periode.

De volledige evaluatie: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/09/aanbiedingsbrief-evaluatie-pensioenverevening.

In ons rapport pensioen en echtscheiding wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen berekend. Vervolgens berekenen wij de standaard verevening en conversie. Om het verschil tussen verevening en conversie duidelijk te maken worden deze vergeleken zodat je klant een onderbouwde keuze kan maken. Opvallend is dat veel klanten voor conversie kiezen als ze ons rapport hebben gezien. Zeker in het kader van de flexibiliseringsmogelijkheden in de huidige pensioenregeling (pensioen vervroegen, pensioen uitstellen, eerst een hoger pensioen en later een lager pensioen en deeltijdpensioen) kan het verstandig zijn het verevende ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen om te zetten in een eigen ouderdomspensioen.

Een belangrijk aspect is dat je voldoet aan je informatie- en zorgplicht. Het doorrekenen van de verschillende opties zal zeker bijdragen tot een onderbouwde keuze van je klant. Je klant ziet wat er gebeurt met zijn of haar pensioeninkomen.

Je kunt bij Pensioen Solutions inloggen, een klantdossier aanmaken en vervolgens de samenvatting vanuit www.mijnpensioenoverzicht.nl uploaden. Binnen 24 uur ontvang je van ons een mail en kun je het rapport downloaden.

Direct hulp nodig van een mediator?
Bel ons en stel vrijblijvend je vraag
Bel 040 - 22 66 535


Service