25-04-2017

Stress tijdens het mediationproces

Een echtscheiding kan veel stress geven. Wat kun je er aan doen? Het herkennen van stress draagt bij aan meer begrip voor elkaars situatie en aan het succes van mediation. Een reden te meer om hier aandacht aan te besteden. Het ervaren van stress heeft te maken met de mate waarin je invloed kunt uitoefenen in je persoonlijke situatie. Soms zie je minder mogelijkheden om deze op een effectieve manier op te lossen. Dit heeft ook wel te maken met coping en coping-stijlen. Het is een manier waarop je met stresserende omstandigheden omgaat. Er zijn positieve en negatieve coping-stijlen. Als er sprake is van persoonlijke gebeurtenissen die een impact op je hebben, dan zie je vaker minder mogelijkheden om deze op een effectieve manier op te lossen, zoals:

• je voelt je radeloos;
• je bent boos.
• je zoekt je toevlucht in andere dingen;
• je houdt de ander verantwoordelijk voor de problemen;
• je ziet geen uitweg.

Een manier om daar mee om te gaan is door hulp te zoeken, maar ook door het probleem aan te pakken door dit te analyseren. Een andere manier is door hulp te zoeken, informatie te verzamelen en het probleem met sociale steun weten op te lossen, dus:

• informatie of advies in te winnen;
• het probleem te benaderen en te analyseren;
• door actief oplossingen te zoeken om het probleem te kunnen overzien;
• een voorstel te doen met als doel eruit te kunnen komen;
• in gesprek te blijven.

Het toegepaste coping-mechanisme blijkt in sterke mate te bepalen hoe iemand een probleem ervaart. Mechanismen zoals het probleem proberen te analyseren en op te lossen dragen bij aan goede onderhandelingsvaardigheden en het hebben van controle.

Direct hulp nodig van een mediator?
Bel ons en stel vrijblijvend je vraag
Bel 040 - 22 66 535