Geluk is niet iets dat je uitstelt naar de toekomst. Het is iets dat je ontwerpt voor het hier en nu. (Jim Rohn)
17-11-2017

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer met een grote meerderheid het wetsvoorstel tot wijziging van de gemeenschap van goederen aangenomen. Alleen het CDA, de CU en de SGP hebben niet voor het wetsvoorstel gestemd. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Ook i...

06-11-2017

Oktober stond in het teken van het event 'Ontmoeten en Inspireren' dat gehouden werd op 25 oktober in Leerhotel het Klooster te Amersfoort. Ondanks dat het wel wat drukker had mogen zijn, wellicht speelde de herfstvakantie toch parten, kijken we terug op een leerzame...

18-09-2017

Op 25 oktober aanstaande organiseert Blue Sky mediators het event “Inspireren en Ontmoeten”. We kijken samen met u terug naar hoe Blue Sky mediators ontstaan is, wie de drijvende krachten zijn en op welk punt we nu staan. Natuurlijk kijken we ook vooruit en zetten de...

10-05-2017

Een kwestie over een ziekgemelde werkneemster. “Allemaal onzin, ze is niet ziek maar wil mij een hak zetten en daarom heeft ze zich ziek gemeld!” De werkgever is duidelijk in zijn mening. Het doet mij besluiten gezien de gevoeligheid van de kwestie beide partijen afz...

05-05-2017

“Jullie zijn voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand verschenen, om, in tegenwoordigheid van ons allen te verklaren dat je bereid bent je aan de wettelijke verplichtingen te houden. Ik verzoek de aanstaande echtgenoten op te staan, elkaar de rechterhand te geven...

05-05-2017

Uit elkaar gaan kost geld. Denk alleen maar aan de boedelverdeling, een andere woonruimte, eventueel de verkoop van de woning en in het geval van een echtscheiding de advocaat- en griffiekosten (minimaal!).

25-04-2017

Een echtscheiding kan veel stress geven. Wat kun je er aan doen? Het herkennen van stress draagt bij aan meer begrip voor elkaars situatie en aan het succes van mediation. Een reden te meer om hier aandacht aan te besteden. Het ervaren van stress heeft te maken met ...

24-03-2017

Partijen die willen scheiden, maar ook werkgevers die een arbeidsconflict hebben met een medewerker, of een zakelijk geschil met een zakenpartner, worstelen regelmatig met de vraag of ze voor een (huis)advocaat of voor mediation moeten kiezen? Algemeen is wel bekend ...

20-03-2017

Zijn deskundigheid in familiezaken, arbeidszaken en overheidskwesties maken hem een veelzijdig mediator die een bemiddeling als geslaagd als de deelnemers tot een betere verstandhouding met elkaar zijn gekomen.

20-03-2017

Als persoon A een geschil heeft met persoon B, dan kan persoon A persoon B voor de rechter dagen, of B dat nu wil of niet. Hoe anders is dat met mediation!

14-03-2017

Hierdoor is zij uitermate geschikt om te helpen bij scheidingen van agrarische ondernemersechtparen.

13-03-2017

Stel je voor: je runt al jaren samen met je echtgenote een bedrijf. Zakelijk voel je elkaar goed aan. Maar op relationeel vlak gaat het al tijden stukken minder. Jullie wonen sinds een halfjaar apart, al is het huwelijk nog niet ontbonden. Dat gaat nu veranderen: een...

11-02-2017

Onbekend maakt onbemind. Sta mij toe je kennis te laten maken met iets waarvan wij vinden dat het extreem ondergewaardeerd wordt. Ja, je leest het goed. Extreem ondergewaardeerd.

07-02-2017

Een bij Blue Sky Mediators aangesloten mediator (Marco Janssen) inspireert zijn toekomstige cliënten met een brief van kinderen aan ouders die gaan scheiden. De mindset van de ouders is dan verhelderend scherp met focus op het belang van de kinderen. Lees de brief op...

06-01-2017

Eén van de mediators die vanaf het eerste uur bij Blue Sky Mediators is betrokken is Alexander Vromans. Mede dankzij zijn input hebben we Blue Sky Mediators kunnen maken tot wat het nu is. Een platform voor en door mediators.

19-12-2016

Trots presenteren wij u de kick-off van de landelijke reclame campagne.

19-12-2016

Minister van der Steur heeft onlangs een nieuw wetsvoorstel ingediend. Hiermee komen we een stuk dichter bij de wettelijk beschermde titel ‘beёdigd mediator’. Mediators dienen een eed af te leggen bij de rechtbank en gelden er uniforme eisen aan ervaring en opleiding.

17-12-2016

In reactie op de consultatie Wet bevordering mediation heet het Register Belastingadviseurs (RB) gereageerd op het wetsvoorstel. In deze reactie stelt RB dat zij een groot voorstander is van mediation als wijze van conflictoplossing tussen belastingdienst en gemeente...