Geluk is niet iets dat je uitstelt naar de toekomst. Het is iets dat je ontwerpt voor het hier en nu. (Jim Rohn)

Scheidingsproces

05-02-2023

Een scheiding is een van de moeilijkste momenten in het leven van een persoon. Het kan emotioneel, financieel en praktisch uitdagend zijn om door het scheidingsproces te gaan. Het is belangrijk om te weten dat je niet alleen bent en dat er hulp beschikbaar is om je d...

Scheiden Van Een Narcist

05-02-2023

Scheiden van een narcist is een complex en vaak emotioneel proces dat veel slachtoffers van narcistisch misbruik doormaken. Een narcistische partner kan ervoor zorgen dat je je gevangen voelt in de relatie en je het gevoel geven dat je geen keuze hebt dan bij hem of ...

Kosten Echtscheidingen

05-02-2023

Een echtscheiding is een emotioneel en stressvolle tijd voor betrokken partijen. Naast de emotionele verdriet, moeten er ook financiële aspecten aangepakt worden. In deze blog bespreken we de kosten van een echtscheiding en hoe je hiermee om kunt gaan.

Ik Wil Scheiden

05-02-2023

Het besluit om te scheiden is nooit gemakkelijk. Ik wil scheiden, maar het is een emotionele en financiële uitdaging die veel aandacht van mij vereist. Het is belangrijk om te weten dat er een aantal stappen zijn die je moet doorlopen om het scheidingsproces soepel t...

Samenlevingscontract

04-02-2023

Een samenlevingscontract is een document dat de rechten en verplichtingen vastlegt tussen twee partners die samenwonen, maar niet getrouwd zijn. Het is een belangrijk document voor elk samenlevend paar, omdat het samenlevingscontract helpt bij het voorkomen van confl...

Achernaam Veranderen

04-02-2023

Na een scheiding kunnen veel dingen veranderen, waaronder een verandering van achternaam van je kind. De achternaam van een kind is een belangrijk aspect van zijn of haar identiteit en er zijn regels en procedures die moeten worden gevolgd om deze te veranderen. In d...

Partner Alimentatie

04-02-2023

Partner alimentatie is een belangrijk onderwerp voor stellen die uit elkaar gaan. Het is de financiële verantwoordelijkheid van één partner om de andere partner te steunen na een scheiding. In dit artikel bespreken we wat partner alimentatie precies is, hoe het werkt...

Mediator Of Advocaat

04-02-2023

Een conflict oplossen via de rechter is niet altijd de beste oplossing. Vaak is het emotioneel en financieel belastend en duurt het langer voordat een uitspraak wordt gedaan. Mediation biedt hier een alternatief. Maar wat is precies het verschil tussen een mediator e...

Interview Couple

29-01-2023

Maria: We hebben beiden besloten om uit elkaar te gaan omdat we het gevoel hadden dat we onze eigen weg moesten gaan. Het was niet makkelijk om dit besluit te nemen, maar we voelden ons beiden beter afstand te nemen. We hebben gekozen voor een mediator omdat we op zo...

Pesterij Op Het Werk

29-01-2023

Pesterij op het werk is een groeiend probleem en kan verschillende vormen aannemen, variërend van intimidatie tot mobbing. Het heeft niet alleen een negatieve invloed op de slachtoffers, maar ook op de algehele productiviteit en de sfeer op de werkplek. Het is daarom...

Mediation Met Een Mediator

29-01-2023

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke derde partij, een mediator, bemiddelt tussen twee of meer partijen. Mediation is een snelle en kosteneffectieve manier om conflicten op te lossen, in vergelijking met traditionele gerechtelijke pr...

Kinderalimentatie

29-01-2023

Hieronder volgt een gedetailleerd artikel over kinderalimentatie in Nederland en hoe dit geregeld wordt bij een scheiding. We hopen dat dit artikel u zal helpen bij het begrijpen van de wetgeving en het verkrijgen van de informatie die u nodig heeft.

Mediationtraject

29-01-2023

In de huidige maatschappij worden we vaak geconfronteerd met conflicten in ons privé- en werkleven. Of het nu gaat om een geschil met een familielid, een scheiding, een arbeidsconflict of een zakelijke twist, conflicten kunnen stressvol en tijdrovend zijn. Gelukkig i...

Arbeidsrecht

28-01-2023

Arbeidsrecht is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse wetgeving. Het regelt de verhouding tussen werkgevers en werknemers en bevat regels over onder andere arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, verzuim en ontslag. Een van de belangrijkste aspecten van arbe...

Erfenis

27-01-2023

Erfenis is een belangrijk onderwerp waar veel mensen mee te maken krijgen na het overlijden van een dierbare. Er zijn verschillende aspecten van erfenis waar rekening mee gehouden moet worden, zoals erfbelasting, testamenten en erfdeel. Een ander belangrijk onderdeel...

Vechtscheiding

27-01-2023

Een vechtscheiding kan een emotionele en stressvolle tijd zijn voor zowel de betrokken partners als hun kinderen. Het is belangrijk om te weten dat er hulp beschikbaar is om de scheidingsprocedure soepeler te laten verlopen en om conflicten op een constructieve manie...

Wet Verbetering Poortwachter

27-01-2023

De Wet verbetering poortwachter is een wetgeving in Nederland die is ingevoerd om het verzuimbeleid en de verzuimpreventie te verbeteren. De wet is bedoeld om de rol van de arbodienst te versterken in het begeleiden van werknemers bij ziekteverzuim. De wet is in 2015...

Vaststellingsovereenkomst

27-01-2023

Een Vaststellingsovereenkomst, ook wel een einde arbeidsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst genoemd, is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarin wordt vastgelegd hoe de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dit is een formele regeling die...

Arbeidsmediator Eindhoven

22-01-2023

Als werkgever of werknemer kunnen er verschillende situaties ontstaan waarbij een arbeidsconflict ontstaat. Dit kan leiden tot spanningen en een negatieve werksfeer. Om deze situaties op te lossen, kunt u de hulp inroepen van een arbeidsmediator in Eindhoven. Maar ho...

22-01-2023

Een scheidingsmediator is een onafhankelijke derde partij die helpt bij het oplossen van conflicten tussen echtgenoten of partners die besluiten te scheiden. De mediator helpt hen om een oplossing te vinden voor problemen zoals verdeling van eigendommen, kinderalimen...

Mediation Arbeidsconflict

20-01-2023

Een arbeidsconflict kan zeer vervelend zijn en kan resulteren in emotionele en financiële schade voor zowel werkgevers als werknemers. Als een arbeidsconflict niet op tijd wordt opgelost, kan het leiden tot juridische stappen en soms zelfs tot ontslag. Daarom is het ...

20-01-2023

Ontslag op staande voet is een drastische maatregel die een werkgever kan nemen als een werknemer zich schuldig maakt aan ernstig verwijtbare gedragingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om diefstal, fraude of het aanrichten van schade aan het bedrijf. Het is belangrijk om...

17-01-2023

Heb je besloten om je huwelijk te beëindigen, maar ben je nog niet klaar voor een definitieve scheiding? Dan kan scheiden van tafel en bed een optie zijn. In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over scheiden van tafel en bed.

17-01-2023

Als je besloten hebt om te scheiden, komt er veel op je af. Naast de emotionele impact moet je ook allerlei praktische zaken regelen, waaronder het aanvragen van een echtscheiding. Dit kan een ingewikkeld proces zijn, zeker als jij en je partner het niet eens zijn ov...

29-12-2022

Mediation is een effectieve en vreedzame manier om geschillen op te lossen zonder de noodzaak van een rechtszaak. Als een neutrale derde partij, faciliteert een mediator de communicatie tussen de betrokken partijen en helpt hen om tot overeenstemming te komen. Door a...

29-12-2022

Echtscheiding is een moeilijk proces dat vaak gepaard gaat met geschillen tussen paren over uiteenlopende kwesties, van financiën tot voogdij over kinderen. De traditionele manier om over dergelijke zaken via advocaten te onderhandelen, kan duur en tijdrovend zijn. B...

23-12-2022

Het is een harde waarheid dat soms zelfs de meest liefdevolle huwelijken niet voor altijd kunnen duren. Maar als het gaat om een scheiding, betekent dat niet dat je elkaar helemaal moet verliezen.

23-12-2022

Heb je een situatie, ofwel een oplopend arbeidsconflict met een werknemer komen jullie er samen niet uit? Dit komt vaker voor dan je denkt. Doe een beroep op een arbeidsmediator voor bemiddeling. Een arbeidsmediator is hier gespecialiseerd in. Nodig je werknemer sc...

19-02-2022

De media staan bol van het nieuws rondom grensoverschrijdend gedrag. Volgens MfN-directeur Judith Simon-Emaus slaan auteurs Judith Stoop en Caroline Koetsenruijter in de Volkskrant van 15 februari jl. de spijker op zijn kop in het opinieartikel 'Snoeiharde repressie ...

02-11-2021

Joyce Sylvester heeft de Eberhard van der Laan Mediation Award 2021 ontvangen. Dat is maandagochtend bekend gemaakt tijdens het jubileumevent ‘Verbinding met de samenleving’ van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), welke ter gelegenheid van de Week van de Mediat...

01-09-2022

Mijlpaal Mediatorsfederatie Nederland

26-03-2019

Een etiket heretiketteren? Waar gaat dit over? lees verder.

18-12-2018

Je hoeft niet los te laten, je kunt ook anders vasthouden.

31-07-2018

Wat had jij willen worden toen je 8 jaar was? Dit is vaak mijn eerste vraag in een training, kennismaking en soms in mediation. Het is vaak een verrassende start, je ontdekt andere dingen over degene met wie je spreekt en het geeft vaak mogelijkheden om dit later in ...

15-07-2018

Soms kan dit verschil in emotie en beleving leiden tot heftige discussie en verwijten naar elkaar.

24-05-2018

Als mediator bespreek je bij een echtscheiding uiteraard ook de verdeling van de pensioenaanspraken. Vaak wordt de standaard verdeling gevolgd. Je kunt echter ook kiezen voor conversie, niet te verdelen of een ander verdeelpercentage. Uit onderzoek blijkt dat er he...

15-05-2018

Inmiddels worden we steeds meer ervaren in ons werk Piet, dat heeft voordelen en een enkel nadeel. Het toenemen van mijn ervaring heeft te maken met mijn rugzak aan werkervaring in begeleiding, bemiddeling en begeestering......

02-05-2018

Binnen organisaties heb je vaak te maken met hiërarchische macht, waarin de organisatiestructuur aangeeft wie boven wie staat en welke bevoegd- en verantwoordelijkheden daarbij horen.....

02-04-2018

Het recht, de procedurele rechtvaardigheid en het contract zijn zaken die ondersteunend of dienend zijn aan het oplossen van een (latent) conflict. Het mensbeeld is een andere.....

02-03-2018

Het doel van intervisie is om jezelf als instrument goed te onderhouden/aan te scherpen. Met intervisie kun je gebruik maken van elkaars ervaringen om je persoonlijke professionele beroepshouding verder te ontwikkelen. Als mediator zul je inzicht krijgen in jouw mani...

20-02-2018

Soms lijkt het of mediation een relatief nieuwe manier van conflictoplossing is. Het tegendeel is gelukkig waar. Mediation wordt al meer dan 3000 jaar als methode van conflictoplossing gebruikt. Hieronder vind je vier bekende mediators uit de geschiedenis.

06-02-2018

Juist onze onbekende patronen laat ons in valkuilen stappen of soms in een conflict trekken. Als we dit kunnen ontdekken kunnen we hier ons voordeel mee doen en met een vette knipoog ons op andere gedachte brengen.....

17-11-2017

Zodra het huwelijk is gesloten, zonder vooraf andere afspraken te maken, zijn de echtgenoten gehuwd op basis van een gemeenschap van goederen. Het wetsvoorstel geeft aan dat deze gemeenschap van goederen wordt beperkt tot sec hetgeen tijdens het huwelijk gezamenlijk ...

10-05-2017

Een kwestie over een ziekgemelde werkneemster. “Allemaal onzin, ze is niet ziek maar wil mij een hak zetten en daarom heeft ze zich ziek gemeld!” De werkgever is duidelijk in zijn mening. Het doet mij besluiten gezien de gevoeligheid van de kwestie beide partijen afz...

05-05-2017

“Jullie zijn voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand verschenen, om, in tegenwoordigheid van ons allen te verklaren dat je bereid bent je aan de wettelijke verplichtingen te houden. Ik verzoek de aanstaande echtgenoten op te staan, elkaar de rechterhand te geven...

05-05-2017

Uit elkaar gaan kost geld. Denk alleen maar aan de boedelverdeling, een andere woonruimte, eventueel de verkoop van de woning en in het geval van een echtscheiding de advocaat- en griffiekosten (minimaal!).

25-04-2017

Een echtscheiding kan veel stress geven. Wat kun je er aan doen? Het herkennen van stress draagt bij aan meer begrip voor elkaars situatie en aan het succes van mediation. Een reden te meer om hier aandacht aan te besteden. Het ervaren van stress heeft te maken met...

24-03-2017

Partijen die willen scheiden, maar ook werkgevers die een arbeidsconflict hebben met een medewerker, of een zakelijk geschil met een zakenpartner, worstelen regelmatig met de vraag of ze voor een (huis)advocaat of voor mediation moeten kiezen? Algemeen is wel beken...

20-03-2017

Als persoon A een geschil heeft met persoon B, dan kan persoon A persoon B voor de rechter dagen, of B dat nu wil of niet. Hoe anders is dat met mediation!

13-03-2017

Stel je voor: je runt al jaren samen met je echtgenote een bedrijf. Zakelijk voel je elkaar goed aan. Maar op relationeel vlak gaat het al tijden stukken minder. Jullie wonen sinds een halfjaar apart, al is het huwelijk nog niet ontbonden. Dat gaat nu veranderen: een...

11-02-2017

Onbekend maakt onbemind. Sta mij toe je kennis te laten maken met iets waarvan wij vinden dat het extreem ondergewaardeerd wordt. Ja, je leest het goed. Extreem ondergewaardeerd.

19-12-2016

Trots presenteren wij u de kick-off van de landelijke reclame campagne.