Pesterij Op Het Werk

29-01-2023

Pesterij op het werk

Pesterij op het werk: wat is het en waarom is het belangrijk

Pesterij op het werk is een groeiend probleem en kan verschillende vormen aannemen, variërend van intimidatie tot mobbing. Het heeft niet alleen een negatieve invloed op de slachtoffers, maar ook op de algehele productiviteit en de sfeer op de werkplek. Het is daarom van groot belang om pesterij op het werk serieus te nemen en effectieve maatregelen te treffen om het te voorkomen en aan te pakken.

Soorten pesterij op het werk

Er zijn verschillende vormen van pesterij op het werk. Hieronder staan de meest voorkomende beschreven.

Intimidatie

Intimidatie op het werk betekent het onder druk zetten of bedreigen van een medewerker door een collega of leidinggevende. Dit kan variëren van verbale agressie tot fysiek geweld en kan een zware psychische impact hebben op het slachtoffer.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op het werk omvat elke ongewenste seksuele aanraking, opmerking of verzoek die een medewerker onder druk zet. Het kan ook omvatten het blootstellen aan seksuele beelden of humor. Seksuele intimidatie kan niet alleen een psychische impact hebben op het slachtoffer, maar ook tot ongemak en stress op de werkplek leiden.

Mobbing

Mobbing op het werk betekent het structureel uitsluiten of het onder druk zetten van een medewerker door een groep collega's. Dit kan variëren van verbaal geweld tot fysieke agressie en kan zeer ernstige psychische en fysieke gevolgen hebben voor het slachtoffer.

Arbeidsconflict

Arbeidsconflict op het werk ontstaat wanneer twee of meer medewerkers niet in staat zijn om een conflict op een effectieve en constructieve manier op te lossen. Het kan leiden tot spanningen en onderlinge rivaliteit op de werkplek en kan uiteindelijk oplopen tot pesterij of mobbing.

Gevolgen van pesterij op het werk

Pesterij op het werk heeft zowel op korte als op lange termijn gevolgen. Hieronder staan de meest voorkomende beschreven.

Psychische belasting

Pesterij op het werk kan leiden tot een zware psychische belasting voor het slachtoffer, waaronder angst, depressie en stress. Dit kan leiden tot verminderde prestaties op het werk en zelfs tot uitval van het slachtoffer.

Verminderde productiviteit

Pesterij op het werk kan leiden tot verminderde productiviteit en prestaties, niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de rest van de medewerkers die de spanningen en onaangename sfeer op de werkplek kunnen voelen.

Ongevallenrisico

Pesterij op het werk kan ook leiden tot verhoogde ongevallenrisico's, vooral wanneer het slachtoffer zich afgeleid of onder druk voelt en niet in staat is om op een veilige manier te werken.

Uitval en verloop van medewerkers

Pesterij op het werk kan ook leiden tot verhoogde uitval en verloop van medewerkers. Veel slachtoffers van pesterij op het werk kiezen ervoor om te vertrekken en een nieuwe baan te zoeken in plaats van het probleem op te lossen. Dit kan leiden tot verlies van waardevolle medewerkers en kosten voor de werkgever.

Hoe te voorkomen en aan te pakken

Het is belangrijk om proactief te zijn en maatregelen te treffen om pesterij op het werk te voorkomen en aan te pakken. Hieronder staan enkele manieren beschreven om dit te doen.

Beleid en regels op het werk

Het is belangrijk om duidelijke beleid en regels op het werk te hebben om pesterij te voorkomen. Dit omvat het waarschuwen van medewerkers over het gedrag dat niet wordt getolereerd, evenals het opstellen en communiceren van procedures voor het melden en aanpakken van pesterij.

Het waarschuwen van medewerkers

Het is belangrijk om medewerkers te waarschuwen over de gevolgen van pesterij en te sensibiliseren over de impact die het kan hebben op andere medewerkers. Dit kan helpen om het bewustzijn te verhogen en te voorkomen dat pesterij op de werkplek begint.

Het ondersteunen van slachtoffers

Het is belangrijk om slachtoffers van pesterij op de werkplek te ondersteunen. Dit omvat het bieden van emotionele steun en hulp bij het aanpakken van het probleem, evenals het waarborgen van hun veiligheid op de werkplek. Het slachtoffer moet ook op de hoogte worden gebracht van hun rechten en mogelijkheden voor rechtshulp. Het inschakelen van een mediator is de beste oplossing voor de juiste professionele bemiddeling.

Onderzoek en aanpak

Wanneer een melding van pesterij op het werk wordt gedaan, is het belangrijk om een grondig onderzoek uit te voeren en adequaat op te treden. Dit omvat het nemen van verklaringen van betrokken partijen, het bekijken van bewijzen en het nemen van maatregelen om het probleem op te lossen. Een gespecialiseerde mediator kan u hierbij helpen.

Tot slot

Pesterij op het werk is een ernstig probleem dat kan leiden tot zware psychische belasting, verminderde productiviteit, verhoogd ongevallenrisico en verloop van medewerkers. Het is belangrijk om proactief te zijn en maatregelen te treffen om pesterij te voorkomen en aan te pakken, waaronder het opstellen en naleven van beleid en regels, het waarschuwen en sensibiliseren van medewerkers, het ondersteunen van slachtoffers en het uitvoeren van grondig onderzoek en aanpak. Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen om pesterij op het werk te voorkomen en te bestrijden.


Direct hulp nodig om het pesten te laten stoppen?
Bel ons en stel vrijblijvend je vraag
Bel 040 - 22 66 535


Service