20-01-2023

Ontslag op staande voet

Maatregel ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een drastische maatregel die een werkgever kan nemen als een werknemer zich schuldig maakt aan ernstig verwijtbare gedragingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om diefstal, fraude of het aanrichten van schade aan het bedrijf. Het is belangrijk om te weten dat ontslag op staande voet alleen mag worden gegeven in uitzonderlijke gevallen en dat de werkgever de juiste procedure moet volgen.

De eerste stap in de procedure is het geven van een ontslagbrief aan de werknemer. Hierin wordt de reden voor het ontslag op staande voet uitgelegd en wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld om zijn verweer te voeren. Indien de werknemer het oneens is met het ontslag, kan hij zich wenden tot een kantonrechter.

Het is belangrijk om te weten dat een ontslag op staande voet geen recht geeft op een ontslagvergoeding. Ook is de werknemer niet beter beschermd tegen ontslag dan in andere gevallen. Dit betekent dat een werkgever zich wel moet houden aan de regels van de ontslagprocedure en dat de werknemer zich kan verweren tegen het ontslag.

Een arbeidsmediator kan in deze situatie van groot belang zijn. Een arbeidsmediator is een onafhankelijke derde partij die helpt bij het oplossen van conflicten tussen werkgever en werknemer. De arbeidsmediator kan bemiddelen tussen de partijen en zoeken naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een beÃĢindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst.

In sommige gevallen kan een arbeidsmediator ook helpen bij het voorkomen van ontslag op staande voet. Door tijdig in te grijpen en de oorzaken van het conflict te identificeren, kan de arbeidsmediator helpen om verdere escalatie te voorkomen. Hierdoor kan vaak een ontslag op staande voet worden voorkomen en kan een werknemer zijn baan behouden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat ontslag op staande voet altijd een laatste redmiddel moet zijn. Werkgevers moeten altijd trachten om een oplossing te vinden die in het belang is van zowel de werkgever als de werknemer.

Mediation bij ontslag staande voet

Wanneer een werknemer per direct wordt ontslagen door zijn werkgever, kan dat voor alle betrokkenen een lastige situatie zijn. De werknemer kan zich verblind en verward voelen over de plotselinge statusverandering, terwijl de werkgever moet beslissen of hij juridische stappen wil ondernemen of voor arbeidsmediation wil kiezen.

Arbeidsbemiddeling wordt vaak gezien als een menselijker alternatief voor het beslechten van geschillen op de werkvloer. Het stelt beide partijen in staat om samen te komen met een externe bemiddelaar en hun verschillen te bespreken om te proberen een overeenkomst te bereiken die voor iedereen werkt. Dit proces geeft werknemers ook de mogelijkheid om eventuele grieven die ze hebben jegens hun werkgever kenbaar te maken voordat ze definitieve beslissingen nemen.

Uiteindelijk zorgt het hebben van een bemiddelaar tijdens deze situaties ervoor dat de rechten van elke partij worden gerespecteerd, wat verdere conflicten in de toekomst kan voorkomen.

Direct hulp nodig?
Bel ons en stel vrijblijvend je vraag
Bel 040 - 22 66 535