Mediation Met Een Mediator

29-01-2023

Mediation met een mediator

Mediation met een mediator: een effectieve oplossing voor conflicten

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke derde partij, een mediator, bemiddelt tussen twee of meer partijen. Mediation is een snelle en kosteneffectieve manier om conflicten op te lossen, in vergelijking met traditionele gerechtelijke procedures. Mediation kan worden gebruikt in een breed scala van situaties, zoals scheidingsmediation, familiemediation, ondernemingsmediation, etc. In dit artikel zullen we ingaan op de verschillende aspecten van mediation met een mediator.

Wat is mediation?

Het doel van mediation is om partijen te helpen een oplossing te vinden voor hun conflict, die werkbaar is voor alle betrokkenen. Een mediator is een neutrale derde partij die geen beslissingen neemt, maar helpt bij het communiceren en het vinden van oplossingen. Mediation is niet-bindend, wat betekent dat partijen niet verplicht zijn om een oplossing te accepteren.

Wat is een mediator?

Een mediator is een opgeleide professional die is gespecialiseerd in het bemiddelen tussen partijen in een conflict. De rol van de mediator is om een veilige en respectvolle omgeving te creëren waarin partijen hun standpunten kunnen uiten en oplossingen kunnen vinden. Mediators zijn vaak juridisch of psychologisch opgeleid en hebben ervaring met conflicten en conflictoplossing.

Soorten mediation

Er zijn verschillende soorten mediation, afhankelijk van de situatie waarin het wordt gebruikt. Hier zijn enkele van de meest voorkomende soorten:

Scheidingsmediation
Scheidingsmediation is een vorm van mediation die wordt gebruikt bij echtscheidingen. De mediator helpt de echtgenoten om een regeling te treffen voor de verdeling van bezittingen en de verzorging van de kinderen. Scheidingsmediation is vaak sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

Familiemediation
Familiemediation is een vorm van mediation die wordt gebruikt bij gezinsconflicten. De mediator helpt de familieleden om te communiceren en een oplossing te vinden voor hun conflict. Familiemediation kan worden gebruikt bij conflicten tussen ouders en kinderen, tussen broers en zussen, of tussen andere familieleden.

Zakelijke mediation
Zakelijke mediation ook wel ondernemingsmediation is een vorm van mediation die gericht is op het oplossen van conflicten binnen een onderneming of organisatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over conflicten tussen leidinggevenden en medewerkers, conflicten tussen afdelingen of conflicten tussen de onderneming en haar klanten of leveranciers. Een onafhankelijke, professionele mediator helpt bij het begeleiden van het conflictbespreking en bemiddelt tussen de betrokken partijen om een oplossing te vinden. Ondernemingsmediation kan helpen bij het verbeteren van de werksfeer, het verminderen van verzuim en het verminderen van de kosten van een conflict.

Arbeidsmediation
Arbeidsmediation is een vorm van mediation die zich specifiek richt op conflicten in de arbeidsrelatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over conflicten tussen werknemers en leidinggevenden, conflicten tussen collega's, of conflicten tussen de werkgever en de werknemer. Een professionele arbeidsmediator helpt bij het begeleiden van het conflictbespreking en bemiddelt tussen de betrokken partijen om een oplossing te vinden. Arbeidsmediation kan helpen bij het verbeteren van de werksfeer, het verminderen van verzuim en het voorkomen van juridische procedures. Het kan ook helpen bij het oplossen van arbeidsconflicten tussen de werkgever en de werknemer, zoals ontslag of onvrede over arbeidsvoorwaarden en salaris.

Hoe werkt een mediationstraject?

Een mediationstraject begint met een intakegesprek waarin de mediator de situatie bespreekt met de betrokken partijen en hun verwachtingen voor het mediationstraject vaststelt. Vervolgens zullen er meerdere sessies plaatsvinden waarin de mediator de partijen helpt om hun standpunten uit te drukken en oplossingen te vinden voor hun conflict. De mediator zal ook suggesties doen voor oplossingen en de partijen helpen om deze oplossingen te verfijnen.

Voordelen van mediation

Mediation biedt vele voordelen in vergelijking met traditionele gerechtelijke procedures. Hier zijn enkele voordelen van mediation:
Snelheid: Mediation is vaak sneller dan een gerechtelijke procedure, omdat het niet afhankelijk is van de drukte in de rechtbank.

Kosteneffectiviteit: Mediation is vaak goedkoper dan een gerechtelijke procedure, omdat er geen advocatenkosten zijn en de kosten voor de mediator vaak lager zijn.

Flexibiliteit: Mediation biedt flexibiliteit in termen van tijd en locatie, in tegenstelling tot gerechtelijke procedures.

Privacy: Mediation is vaak privé, in tegenstelling tot gerechtelijke procedures die vaak openbaar zijn.

Oplossingsgericht: Mediation is gericht op het vinden van een oplossing voor het conflict, in plaats van het aanwijzen van een schuldige.

Mediationkosten

De kosten van mediation kunnen variëren afhankelijk van de situatie en de mediator die wordt gebruikt. In het algemeen zijn de kosten voor mediation lager dan de kosten voor een gerechtelijke procedure. Het is verstandig om de kosten van verschillende mediators te vergelijken voordat je een beslissing maakt over welke mediator je wilt gebruiken.

Tot slot

Mediation met een mediator is een effectieve manier om conflicten op te lossen. Het biedt vele voordelen, zoals snelheid, kosteneffectiviteit, flexibiliteit, privacy en het gericht zijn op oplossingen. Als je te maken hebt met een conflict, is het verstandig om te overwegen om mediation met een mediator te gebruiken.


Direct hulp nodig?
Bel ons en stel vrijblijvend je vraag
Bel 040 - 22 66 535