Vaststellingsovereenkomst

27-01-2023

Wat is een vaststellingsovereenkomst en hoe werkt het?

Hoe kan een vaststellingsovereenkomst u helpen bij het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst?

Een Vaststellingsovereenkomst, ook wel een einde arbeidsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst genoemd, is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarin wordt vastgelegd hoe de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dit is een formele regeling die wordt gebruikt wanneer een werkgever en een werknemer een gemeenschappelijke oplossing zoeken voor het einde van de arbeidsovereenkomst, zonder dat dit gepaard gaat met een juridisch geschil.

Wanneer een vaststellingsovereenkomst gebruikt?

Een Vaststellingsovereenkomst kan worden gebruikt in verschillende situaties, zoals bij ontslag, een vervroegde pensioenregeling of bij het aanvaarden van een vergoeding voor een einde van de arbeidsovereenkomst. Dit kan een goede optie zijn als beide partijen een snelle en efficiënte afhandeling van de arbeidsrelatie wensen, zonder dat dit gepaard gaat met een juridisch geschil.

Goed uit elkaar met een vaststellingsovereenkomst

Een van de voordelen van een Vaststellingsovereenkomst is dat het kan helpen om een ontstane situatie snel en efficiënt op te lossen. Bovendien kan het ook helpen om de kosten van een juridisch geschil te verminderen. Wanneer een Vaststellingsovereenkomst wordt bereikt, wordt er vaak een ontbindingsvergoeding aangeboden aan de werknemer. Dit is een vergoeding die de werknemer ontvangt voor het verlies van zijn baan. Deze vergoeding kan worden gebruikt om de werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

Een ander voordeel van een Vaststellingsovereenkomst is dat het kan helpen om de relatie tussen de werkgever en de werknemer in stand te houden. Dit is vooral belangrijk als de werknemer in de toekomst nog zaken zal doen met de werkgever. Een Vaststellingsovereenkomst kan ook helpen om te voorkomen dat er een juridisch geschil ontstaat, wat vaak tijdrovend en duur is.

Arbeidsmediator of jurist stelt uw vaststellingsovereenkomst op

Een Vaststellingsovereenkomst moet worden opgesteld door een jurist of een arbeidsmediator. Het is belangrijk om te weten dat een Vaststellingsovereenkomst alleen bindend is als deze schriftelijk is opgesteld en is ondertekend door beide partijen. Bovendien moet de werknemer de Vaststellingsovereenkomst vooraf laten beoordelen door een onafhankelijke juridisch adviseur, zoals een arbeidsjurist. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de werknemer op de hoogte is van zijn rechten en plichten voordat hij de Vaststellingsovereenkomst ondertekent.

Het is ook belangrijk om te weten dat een Vaststellingsovereenkomst geen invloed heeft op de rechten die de werknemer heeft op grond van de wet, zoals bijvoorbeeld het recht op een ontbindingsvergoeding. Dit betekent dat de werknemer de rechten die hij heeft op grond van de wet niet opgeeft door het ondertekenen van een Vaststellingsovereenkomst.

Conclusie

Een Vaststellingsovereenkomst is een formele regeling die kan worden gebruikt wanneer een werkgever en een werknemer een gemeenschappelijke oplossing zoeken voor het einde van de arbeidsovereenkomst. Het biedt voordelen zoals een snellere en efficiëntere afhandeling van de arbeidsrelatie, vermindering van juridische kosten, behoud van de relatie tussen werkgever en werknemer en voorkoming van juridische geschillen. Het is belangrijk om te weten dat een Vaststellingsovereenkomst alleen bindend is als deze schriftelijk is opgesteld en is ondertekend door beide partijen en dat de werknemer de Vaststellingsovereenkomst vooraf laten beoordelen door een onafhankelijke juridisch adviseur.

Extra informatie over arbeidsmediation

Arbeidsconflict

Ontslag op staande voet

Echtscheiding