Wet Verbetering Poortwachter

27-01-2023

Wet verbetering poortwachter

Wat is de Wet verbetering poortwachter en hoe werkt het?

De Wet verbetering poortwachter is een wetgeving in Nederland die is ingevoerd om het verzuimbeleid en de verzuimpreventie te verbeteren. De wet is bedoeld om de rol van de arbodienst te versterken in het begeleiden van werknemers bij ziekteverzuim. De wet is in 2015 ingevoerd en is van toepassing op alle bedrijven in Nederland.

Het poortwachterssysteem is een belangrijk onderdeel van de Wet verbetering poortwachter. Dit systeem is bedoeld om te waarborgen dat werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk gaan na een ziekmelding. De arbodienst heeft hierbij een belangrijke rol als poortwachter. Zij beoordelen de ziekmelding en bepalen of er sprake is van verzuim. Wanneer dit het geval is, starten zij met de verzuimbegeleiding.

Werkgevers zijn verplicht om re-integratie-inspanningen

Met de invoering van de Wet verbetering poortwachter is de verantwoordelijkheid voor de verzuimregistratie bij de werkgever gelegd. Werkgevers zijn verplicht om verzuimgegevens te registreren en te delen met de arbodienst. Dit is belangrijk om de verzuimbegeleiding efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.

De Wet verbetering poortwachter heeft ook gevolgen voor de re-integratie van werknemers. Werkgevers zijn verplicht om re-integratie-inspanningen te doen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van de werkomgeving of het aanbieden van passend werk. Werknemers hebben hierbij ook een verantwoordelijkheid om mee te werken aan re-integratie-inspanningen.

Om de Wet verbetering poortwachter effectief te implementeren is een goede arbowetgeving van groot belang. Bedrijven zijn verplicht om een verzuimbeleid op te stellen en te communiceren met werknemers. Hierin moeten zaken als ziekmelding, verzuimbegeleiding en re-integratie worden beschreven. Werkgevers moeten ook zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Hierdoor kan verzuim worden voorkomen.

In conclusie, de Wet verbetering poortwachter is een wetgeving die is ingevoerd om het verzuimbeleid en verzuimpreventie te verbeteren. Het poortwachterssysteem is een belangrijk onderdeel van de wet, waarbij de arbodienst een belangrijke rol heeft in het begeleiden van werknemers bij ziekteverzuim. Door de invoering van de wet, zijn werkgevers verplicht om verzuimgegevens te registreren en te delen met de arbodienst en om re-integratie-inspanningen te doen.

Voorbereiden bedrijven Wet verbetering poortwachter

Het is belangrijk om te benadrukken dat de Wet verbetering poortwachter niet alleen van toepassing is op werkgevers, maar ook op werknemers. Werknemers hebben de verantwoordelijkheid om mee te werken aan re-integratie-inspanningen en om een gezonde levensstijl te behouden om verzuim te voorkomen. Maar komen jullie er samen niet uit? Schakel dan hulp in van een arbeidsmediator.

Bedrijven moeten zich goed voorbereiden op de implementatie van de Wet verbetering poortwachter door een verzuimbeleid op te stellen, een gezonde en veilige werkomgeving te creëren en te zorgen voor voldoende communicatie met werknemers over de wet en hun verantwoordelijkheden.

In samenwerking met de arbodienst, kan de Wet verbetering poortwachter bijdragen aan een efficiëntere aanpak van verzuim en een snellere re-integratie van werknemers. Zo kan een gezonde en productieve werkomgeving worden behouden voor zowel werkgevers als werknemers.

Direct hulp nodig?
Bel ons en stel vrijblijvend je vraag
Bel 040 - 22 66 535