Arbeidsmediation

Het is van alle tijden. Waar gewerkt wordt vallen spaanders en waar mensen met elkaar samen moeten werken kunnen arbeidsconflicten ontstaan. Een slechte werksfeer, onderlinge ruzies, pesterijen en niet meer samen kunnen werken zijn praktijkvoorbeelden die vaak leiden tot onwerkbare situaties. De goede bedoelingen en energie die er door de betrokkenen in gestoken worden ten spijt, een afdoende oplossing wordt niet gevonden. De ongunstige gevolgen voor zowel werkgever als werknemer vertalen zich in langdurig ziekteverzuim en hoe langer de afwezigheid voortduurt, des te moeilijker wordt naar het bedrijf terug te keren en te gaan werken, wederom naar een nog immer gespannen sfeer. Nog maar te zwijgen over de doorlopende kosten en capaciteitsverlies op de werkvloer. Een van de meest gehoorde oorzaken is onduidelijke communicatie. Arbeidsmediation biedt bij arbeidsconflicten een goede uitkomst, een alternatief voor een juridische procedure.

Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing waarbij u samen met uw werkgever, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, het arbeidsconflict oplost. Een arbeidsmediator velt geen inhoudelijk oordeel over het arbeidsconflict, maar begeleidt de betrokkenen in het zoeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. De bemiddeling bestaat vaak uit een aantal gesprekken waarin werknemer samen met de werkgever tot de kern van het probleem proberen door te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Kernwoorden zijn vertrouwen en vrijwilligheid. Zowel het mediationtraject als de mediationovereenkomst worden op basis van vertrouwen aangegaan en de gemaakte afspraken blijven geheim. Daarnaast is vrijwilligheid een belangrijk aspect. Alleen als u en uw werkgever bereid zijn om te proberen de geschillen door middel van mediation op te lossen, kan een mediationtraject in gang gezet worden. Niemand kan verplicht worden om mee te doen aan mediation.

Wat kan een arbeidsmediator van Blue Sky voor u betekenen?

De Blue Sky Mediators hebben ruime ervaring in mediation bij arbeidsconflicten. Zij werken in volstrekte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid, vellen geen oordeel maar begeleiden partijen bij het zoeken naar een gezamenlijke oplossing, hebben juridische kennis op arbeidsrechtelijk en psychologisch gebied, en bemiddelen niet alleen in conflicten tussen werkgever en werknemer, maar ook tussen directie en bestuur, bestuur en medezeggenschapsorgaan of tussen collega’s onderling.

De voordelen van mediation in vergelijking met een juridische procedure zijn: snelheid in afwikkeling, aanzienlijk lagere kosten, de mogelijkheid van eigen inspraak en door het informele karakter wordt de arbeidsmediation afgesloten binnen prettige verstandhoudingen. De mediator kan echter geen oplossing afdwingen en mislukt de arbeidsmediation, dan is een gerechtelijke procedure alsnog nodig om het conflict tot een definitief einde te brengen.

Marija Maksimovic



Wim Bramel



Peter Buisman



Raymond Jansen



Judith Bos



Petra van den Bogaard



Rob Hirsch



Roelof Hoving



Manuela Lammerse- de Later



André Fokker



Mariëlle van der Giessen



Jakke Cloïn



Thieu Hofkes



Jorik Jurgers



Ronald Kool



Jeroen Ketelaars



Remko Koopman



Peter van der Ham



Peter van den Hurk



Frank Claessens



Wilfried Goris



Rob Janse



Guus Gerards



Matthijs Hoekstra



Paul van der Wal



Ronald Hagénus



Marco Janssen



Marianne Kieft



Petra den Hollander



Margriet Maris

Je hoeft je niet te verstoppen, ben jezelf
Meer


Monique Bonsen



Pierre Emanuel



Els Heye



Nicoline van Klaveren



John van Zutphen



Jo Daemen



Mike & Petra Lap



Erik Baijens



Arletta de Bis Hulleman

Niemand is iemand zonder iemand, samen sterk
Meer


Marlies van der Putten



Wiebe van Houten

Betrokken, realistisch en kundig.
Meer


John Kostermans



Paul Walters

Regie over je conflict is regie over de oplossing.
Meer


Sylvia Cox



Julia Gerlach

Hóe je kijkt maakt wát je ziet! Geeft perspectief
Meer


Marjolijn Jakobs-Hiemstra

Make you both feel good
Meer


Jefke van Kerkwijk

Het kan anders. Ja toch?
Meer


Lia Laupman



Arineke Elsenaar



Ine Verbeek



Lily Dekker

Na mediation kunt u weer ademhalen!
Meer


Maud Groenberg



Angelique van Zuilen-van Oostrum



Lennard Zwaard



Nina Zuurbier



Peter Wesche



Anne Marie Baud



Corrie Eriks



Eefje van der Woning



Ramon Zinken



Nancy Brewster



Jeroen Bronsveld



Hans Fibbe



Nelleke Hartmanns



Cara Koesoemo Joedo



Anita Regout

De uitkomst is vaak een positieve verrassing
Meer


René van Boven

**van conflict naar duurzame oplossing**
Meer