31-07-2018

Blue Sky Mediators Nazomer-event 2018

Op 12 september vindt het Blue Sky Mediators Nazomer-event 2018 plaats. We zijn verheugd dat we ook deze keer weer een event hebben kunnen samenstellen dat versterking van zowel kennis als vaardigheden in zich heeft. Daarbij gaan we onder meer leren van expertise en ervaringen op ons gebied binnen andere disciplines. Alvorens we hiertoe komen, kijken we samen met u naar de juiste inzet van social media voor zowel het platform van Blue Sky Mediators als voor u als individuele mediator. kunnen samenstellen dat versterking van zowel kennis als vaardigheden in zich heeft. Daarbij gaan we onder meer leren van expertise en ervaringen op ons gebied binnen andere disciplines. Alvorens we hiertoe komen, kijken we samen met u naar de juiste inzet van social media voor zowel het platform van Blue Sky Mediators als voor u als individuele mediator.

Tijdens het ochtendprogramma komt het onderwerp integriteit aan de orde. Op verschillende manieren worden mediators uitgedaagd op integriteit. Integriteit is een kernwaarde voor en van mediators. Niet voor niets betreft art. 1 van de MfN-gedragsregels het onderwerp ‘beroepsethiek en integriteit’. Deze gedragsregel is de basis voor het optreden van de mediator en de kapstok voor alle overige gedragsregels, aldus de toelichting bij het artikel.
 
Het doel van de workshop is om het arsenaal aan mogelijke interventies dat mediators ter beschikking staat uit te breiden vanuit nieuwe perspectieven op aspecten die tot nog toe in de literatuur en de mediationpraktijk onderbelicht zijn, maar wel van cruciaal belang lijken te zijn voor het hebben van meer houvast in het mediationproces. Tijdens de workshop komt het belang van institutionele en professionele integriteit eerst theoretisch aan de orde, en vervolgens praktisch. De workshop is bedoeld voor mediators in alle denkbare contexten: echtscheidingen, arbeidsrelaties, financiële sector, openbaar bestuur, etc.

In het middagprogramma wordt in een workshop van 2 uur dieper ingegaan op conflicthantering binnen een aangrenzend vakgebied: de politiepraktijk. De politie krijgt bij uitstek te maken met spanningen en conflictsituaties. Het spectrum is breed. Het loopt van de-escalerend omgaan met boze burgers, oplossend omgaan met burenconflicten tot en met crisiscommunicatie in gijzelingssituaties, en alles daar tussenin. In de workshop belichten twee trainers vanuit hun expertise en praktijkervaring een aantal specifieke onderwerpen en maken zij telkens vertalingen naar de mediationpraktijk.
 
De workshop is interactief. Er is ruim gelegenheid tot inbreng van vraagpunten en eigen casussen. Ook in de pauze kunnen de deelnemers vragen aan de trainers voorleggen, en praktijksituaties inbrengen die in mediation aan de orde zijn gekomen. Waar mogelijk wordt daar vervolgens in het vervolgdeel mee geoefend. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: Hoe leg je contact in conflictsituaties, Hoe kom je tot een juiste beoordeling van de situatie, Hoe voorkom je escalatie en de-escalatie, Wat kun je leren van crisiscommunicatie, Welke vaardigheden heb je hierbij nodig? etc.

Tijdens het event is binnen het programma voldoende tijd om elkaar te ontmoeten en voor het stellen van vragen voor reeds aangesloten en potentiële Blue Sky Mediators. Pierre Heesakkers leidt u door het dagprogramma.
 
Geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@blueskymediators.nl. Wij hopen u te mogen verwelkomen op ons event! Niet alleen Blue Sky Mediators, maar alle MfN-registermediators en ADR-geristeerde mediators zijn van harte welkom. De kosten voor het gehele Blue Sky Mediators Nazomer-event 2018 zijn slechts € 195,00. Blue Sky Mediators krijgen hierop bovendien een korting van € 75,00. (Bedragen zijn inclusief btw.) Lunch en borrel zijn inbegrepen. Na aanmelding krijgt u een bevestiging van deelname en een factuur voor de bijbehorende kosten. Het Blue Sky Mediators Nazomer-event 2018 vindt plaats in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort.

Mfn logo

Deelname aan het Blue Sky Mediators Nazomer-event 2018 wordt door Mediatorsfederatie Nederland gewaardeerd met 4 PE-punten in categorie 1a.

Liesbeth Feikema

Dr. Liesbeth Feikema heeft o.a. trainingen en workshops op het gebied van integriteit ontwikkeld voor en gegeven bij Shell. Liesbeth is vanuit haar praktijk breed internationaal georiënteerd. Zij is gepromoveerd bij Filosofie en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over corruptie en belangenverstrengeling. Liesbeth is vanuit haar praktijk breed internationaal georiënteerd. Zij is ook opgeleid als mediator en werkt als onderzoeker, procesbegeleider, coach en trainer. In die laatste hoedanigheid is zij verbonden aan bureau RANDSTAD-MTC Mediation-Training-Coaching te Den Haag.

Afbeelding1

Okan Öztürk en Johan Visser

Okan Öztürk en Johan Visser hebben beiden een lange ervaring als professionals binnen de politiepraktijk. Daarin hebben ze veel te maken gekregen met conflictmanagement, communicatie met conflictpartijen, en inzet van regulerende vaardigheden in conflictsituaties. Vanuit die expertise en ervaring treden zij mede op als docent binnen en buiten het politieapparaat.

Johan visserkopie

Bas Schepers

Bas Schepers is als eigenaar van Communiteers dagelijks bezig met het verdienen van de aandacht voor een organisatie door het inzetten van sociale media. Het halen van marketingwaarde uit communities. Eenvoud en focus zijn hierbij sleutelbegrippen met als doel een concreet en meetbaar rendement van de bestedingen. Bas gaat in op vragen als: Wat zijn de kansen van sociale media, voor welke doelstellingen en hoe kunnen sociale media het beste ingezet worden en welke resultaten hebben we tot nu toe bereikt? 

Communiteers 0082