Meer informatie en veelgestelde vragen over mediation

Wat is Mediation

Mediation is een andere naam voor conflictbemiddeling. Het is een manier om conflicten op te lossen. Partijen proberen via bemiddeling van een onafhankelijke derde samen tot een oplossing van het ontstane conflict te komen. Deze derde kan een mediator zijn. Mediation is niets anders dan het oplossen van uw conflict onder begeleiding. Een groot voordeel van mediation is, dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Daarom is het in veel gevallen goedkoper. Meer dan 60% van de Blue Sky mediation-trajecten is binnen vijftien weken afgerond. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Praktische redenen om te kiezen voor mediation

Er zijn veel praktische redenen om te kiezen voor mediation. Zo kunnen in één mediation verschillende zaken die met elkaar samenhangen en waarbij meerdere partijen zijn betrokken tegelijk worden behandeld. Bovendien kan een mediation goedkoper uitpakken dan het voortzetten van de procedure voor de rechter. Het doel van conflictbemiddeling is een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoetkomt. De bemiddelaar laat partijen aldus de gang maken van standpunten naar belangen en ondersteunt hen in de verbetering van hun communicatie.

De praktijk van Blue Sky mediators

Het hangt van de situatie af hoeveel gesprekken u voert en over welke periode. Veel mediations worden binnen een maand afgerond, en nemen niet meer dan zeven uur in totaal in beslag. Bestuurszaken, belastingzaken en kantonzaken duren meestal korter en gecompliceerde zaken langer. Het is aan de partijen en de mediator om ervoor te zorgen dat de mediation niet langer dan drie maanden duurt. Bij onvoorziene omstandigheden kan daarvan in overleg met de Blue Sky mediator worden afgeweken. De eventuele gerechtelijke procedure wordt stilgelegd als u voor mediation kiest. Zodra u, de andere partij of de mediator aangeeft de mediation te willen stoppen, of als u er toch niet samen uitkomt, wordt de zaak terugverwezen naar de rechter. Hij zet dan de gerechtelijke procedure voort. Als u wel tot overeenstemming komt, wordt de gerechtelijke procedure gestopt. 


Blue Sky mediators

De mediators die aangesloten zijn bij Blue Sky zijn gespecialiseerd in hun eigen vakgebied, denk hierbij aan zakelijke conflicten, conflicten met overheidsinstanties, familiaire conflicten, juridische en/of fiscale onenigheden. Essentieel is het vertrouwen en de geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat tijdens een bemiddelingssessie wordt besproken, niet naar buiten gebracht mag worden. De partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat de Blue Sky mediator niet de ene of de andere partij voortrekt. Uitgangspunt is dat de mediator over een geheel traject door beide partijen als onpartijdig en objectief wordt waargenomen. Wanneer een van de partijen onmachtig is om op adequate wijze op te komen voor zijn of haar belangen, kan de mediator stoppen of partijen daarop wijzen.
Onze Blue Sky mediators kunnen goed communiceren en kunnen ook onder spanning rustig blijven. Door de certificering die alle Blue Sky mediators bezitten is kwaliteit gewaarborgd.

Lees meer over:

Scheidingsmediator >>

Arbeidsmediator >>

Zakelijke mediators >>

Overheidsmediators >>

Familiemediators >>

Heb je ook te maken met een conflict of geschil en wil je graag meer weten? Bekijk hier welke MfN-en ADR- registermediators van Blue Sky bij jou past.

Stel zelf je vraag aan Blue Sky mediators:


Service