Meer informatie en veelgestelde vragen over mediation

Wat is Alternative Dispute Resolution? (ADR)

Een aantal Blue Sky mediators heeft een registratie bij het Alternative Dispute Resolution (ADR), een internationale organisatie op het gebied van mediation. Het ADR neemt wereldwijd in toenemende mate een leidende rol in het beslechten van geschillen en conflicten. Steeds vaker vervangt ADR de formele rechtspraak. Binnen de sector ADR zijn ondermeer arbiters, conflict coaches, mediators en onderhandelaars actief. Aan de Full Certified Member worden zwaardere eisen gesteld dan aan de Associate Certified Member.

Stel zelf je vraag aan Blue Sky mediators:


Service