Meer informatie en veelgestelde vragen over mediation

Nederlands Mediation Instituut / MfN

Een groot aantal van de Blue Sky Mediators is geregistreerd bij het de Mediatorsfederatie Nederland. Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities. Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

De MfN geeft voorlichting over en doet onderzoek naar mediation. De MfN is bovendien een koepel voor iedereen die in Nederland iets te maken heeft met mediation. Ze onderhoudt dan ook de contacten met “het veld”. De MfN stelt tevens de normen vast waar een mediationopleiding aan moet voldoen.

Stel zelf je vraag aan Blue Sky mediators:


Service