Meer informatie en veelgestelde vragen over mediation

Faciliterende Mediation

Dit is de meest voorkomende vorm van mediation. In de basis is deze techniek gericht op het faciliteren van de communicatie tussen partijen en het aansturen of begeleiden van een onderhandeling, met als doel tot een oplossing te komen. De mediator houdt afstand van de inhoud en stuurt wel nadrukkelijk in het proces. Door die sturing heeft de mediator wel een zekere invloed op de uitkomst van de mediation.

Bij het onderhandelen kan de Blue Sky mediator gebruik maken van de Harvard-onderhandelingsmethode. Begin jaren ‘80 is op Harvard een methode voor principieel onderhandelen ontwikkeld. Deze ‘Harvard methode’ is inmiddels wereldwijd verspreid. Principieel onderhandelen kan worden toegepast door iedereen en in elke situatie. Variërend van diplomatieke topconferenties, gerechtelijke procedures, gesprekken over loonsverhoging tot het vaststellen van de prijs voor een auto.

De Harvard methode heeft 4 spelregels:
• Over mensen: scheid de mensen van het probleem;
• Over belangen: concentreer je op belangen, niet op posities;
• Over keuzes: creëer allerlei mogelijkheden voordat je een besluit neemt;
• Over criteria: sta erop dat het resultaat gebaseerd is op een objectieve norm.

De bemiddelingsmethode kenmerkt zich door de volgende fasen;
1. Voorbereiding
2. Exploratie (ofwel discussie)
3. Suggesties doen
4. Loven en bieden
5. Wilsovereenstemming vastleggen

Bij deze manier van onderhandelen doet de mediator een beroep op de creativiteit van de cliënten. Door buiten de kaders te denken over de oplossing en andere zaken bij het loven en bieden te betrekken, wordt een uitzonderlijk goede oplossing gevonden die voor alle partijen de meest optimale is.

De mediator faciliteert de gesprekken en de onderhandelingen, zorgt er voor dat cliënten weer op een gezonde basis communiceren en dat de kern wordt bereikt. De mediator heeft bij deze methodiek dus een redelijk sterke regisserende rol, zonder de authenticiteit van de cliënten te benadelen.

Toepassingsgebieden faciliterende mediation

Faciliterende mediation is het best toepasbaar bij conflicten om materiële zaken, waarbij in de oplossing de nadruk vaak komt te liggen op geldelijke middelen en/of goederen.
Naast dat de communicatie wordt hersteld, wordt er verder niet dieper ingegaan op de relatie tussen cliënten en de toekomst hiervan.

Lees verder over Transformatieve Mediation >>

Lees verder over Evaluatieve Mediation >>

<< Ga terug naar Mediation methodieken

Stel zelf je vraag aan Blue Sky mediators:


Service