Meer informatie en veelgestelde vragen over mediation

Pendelbemiddeling

Pendelbemiddeling is mogelijk de bekendste benaming voor deze methodiek. De officiële benaming van deze bemiddelingsmethode is: Evaluatieve Mediation.
Bij Pendelbemiddeling wordt er afzonderlijk met partijen gesproken. Enkel het eerste en het laatste gesprek vindt plaats met alle partijen en de mediator samen. Wanneer partijen aangeven ook het eerste gesprek niet samen te willen voeren, kan ook dit apart plaatsvinden.
Het woord “Pendelen” geeft al aan wat deze vorm van mediation inhoudt. De mediator pendelt tussen partijen. De mediator van Blue Sky komt telkens bij jou op locatie, tenzij je aangeeft om in zijn of haar praktijk te willen afspreken. Bij ieder gesprek is er één partij aanwezig. Daarna maakt de mediator een afspraak met de andere partij enz. enz.
Net zo lang tot er een mogelijke oplossing op tafel ligt. In de laatste, gezamenlijke sessie worden de puntjes op de i gezet en een vaststellingsovereenkomst ondertekend.
Pendelbemiddeling is in de regel iets duurder dan de andere methodieken, omdat er gependeld dient te worden en de communicatie moeilijker hersteld kan worden. Het neemt dus meer sessies in beslag en de reistijd van de mediator kan ook in rekening worden gebracht.

Toepassingsgebieden pendelbemiddeling

Voor te stellen valt dat partijen die elkaar niet meer persoonlijk kunnen/willen spreken, wel graag een oplossing van het conflict wensen zonder de dure procedures van een rechterlijke uitspraak. Bemiddeling door Evaluatieve Mediation is dan bij uitstek geschikt.
Vooral bij zaken met grote belangen, waar het gaat om veel geld of goederen en de kans aanwezig is op een kostbare gerechtelijke procedure is pendelbemiddeling bij uitstek geschikt. Let wel; beide partijen dienen het er over eens te zijn dat er concessies gedaan moeten worden of een compromis gesloten dient te worden. Uitgangspunt van de mediator is een win-win oplossing voor beide partijen.

Het inventariseren van wensen en belangen en deze vervolgens op de juiste manier overbrengen aan de andere partij is een kunst die door weinigen gewaardeerd wordt op het juiste niveau. Het is een bijzondere methode waarbij veel expertise wordt verlangt van de bemiddelaar.

Lees verder over Faciliterende Mediation >>

Lees verder over Transformatieve Mediation >>

<< Ga terug naar Mediation methodieken

Stel zelf je vraag aan Blue Sky mediators:


Service