Meer informatie en veelgestelde vragen over mediation

Transformatieve mediation

Bij transformatieve mediation wordt een conflict behandeld als een crisis in de menselijke interactie tussen de conflicterende partijen. De nadruk wordt dan ook gelegd op het herstel van de communicatie en vervolgens op het verbeteren hiervan. Er wordt diep ingegaan op de beleving van cliënten, als individu en als mede-conflictpartij.
Een conflict dat escaleert zorgt voor een neergaande spiraal in de communicatie, verharding van standpunten en de drang de ander te overbluffen. De mediator legt de nadruk op de morele kracht van de cliënten om deze negatieve tendens om te buigen in een constructieve relatie.

Toepassingsgebieden Transformatieve mediation

De Transformatieve mediation is uitermate geschikt voor partijen die weliswaar een flink conflict hebben, maar die toch samen verder willen. Of het nu een om een relatie tussen werkgever en werknemer, zakenpartners, leverancier-afnemer of ex-partners gaat, de gezamenlijke toekomst staat centraal. Naast dat partijen in de gelegenheid worden gesteld zelf een oplossing voor het conflict te zoeken, wordt ook de weg vrijgemaakt om een conflict in de toekomst te voorkomen.

Lees verder over Faciliterende Mediation >>

Lees verder over Evaluatieve Mediation >>

<< Ga terug naar Mediation methodieken

Stel zelf je vraag aan Blue Sky mediators:


Service