Meer informatie en veelgestelde vragen over mediation

Een mediator zorgt voor gesprekken waarbij deelnemers vrij kunnen spreken zonder partijdig te zijn. Hij zal dus geen partij kiezen maar juist trachten zo objectief en neutraal mogelijk te blijven. Door middel van de juiste vragen haalt de mediator de kern van het conflict naar boven. Hoewel het de bedoeling is dat deelnemers tijdens de mediation aan een oplossing van hun geschil werken, zal de mediator suggesties kunnen doen voor een mogelijke oplossingsrichting. Als deelnemers er in slagen om tot een (deel)oplossing te komen, zal deze oplossing worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Stel zelf je vraag aan Blue Sky mediators:


Service